Ce pică la Sociologie la Bac 2023. Programa la Sociologie de la Bacalaureat 2023

Contestatii Bacalaureat 2022. Ce trebuie sa faci daca nu esti multumit de nota de la Bac
Getty

Absolvenții claselor a XII-a care studiază profilul umanist au putut alege pentru ultima probă a examenului de Bacalaureat 2023 o materie legată de domeniul lor de studiu, cum ar fi sociologia.  

Examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, ar urma să înceapă pe 26 iunie 2023 cu proba scrisă la Limba română. Examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea din vară, continuă pe 27 iunie 2023 cu proba obligatorie a profilului – Istorie pentru elevii care studiază profilul uman și Matematică pentru elevii care studiază profilul real.

A treia probă de la examenul de Bacalaureat 2023 este cea la alegere, care diferă în funcție de profilul pe care-l studiază elevii și de preferințele lor. Examenul are loc pe 28 iunie 2023.

Cine poate alege Sociologie la Bac 2023

În cadrul examenului de Bacalaureat 2023, Sociologia are statutul de disciplină opțională, fiind susținută la proba E. d) în funcție de filieră, profil și specializare. Iată care sunt materiile pe care le pot alege elevii, în funcție de filieră, profil și specializare:

Pentru proba la alegere, elevii au de ales din următoarele 11 materii:

•                    Anatomie și fiziologie umană;

•                    Biologie vegetală și animală;

•                    Chimie;

•                    Economie;

•                    Fizică;

•                    Geografie;

•                    Informatică;

•                    Logică, argumentare și comunicare;

•                    Psihologie;

•                    Sociologie;

•                    Filosofie.

Elevii care au urmat cursurile într-un liceu cu profil real, specializările matematică-informatică și științe ale naturii au de ales dintre următoarele discipline: anatomie și fiziologie umană, biologie vegetală și animală, chimie, economie, fizică sau informatică.

Elevii de la profilul uman, specializările filologie și științe sociale pot să aleagă să dea proba la: geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, sociologie sau filosofie.

Programa la Sociologie pentru Bac 2023

Potrivit programei elaborate de Ministerul Educației, programa la disciplina Sociologie pentru Bac 2023 este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal.

Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat 2022 evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

Utilizarea adecvată a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de investigare sociologică în analizarea unor fenomene şi procese sociale:

•                    Analizarea rolului şi stadiilor socializării

•                    Identificarea şi analizarea unor comportamente şi probleme sociale

•                    Argumentarea unui punct de vedere personal referitor la o anumită problematică sociologică

Iată ce materie trebuie să aprofundeze absolvenții claselor a XII-a care aleg să dea proba la alegere din cadrul examenului de Bacalaureat 2023 la Sociologie:

Perspectiva sociologică asupra societăţii. Metodologia cercetării sociologice

•                    Specificul cunoaşterii sociologice. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigaţiei sociologice

Societatea şi viaţa socială

•                    Structura socială: status şi rol; relaţii sociale; grupuri sociale; grupuri mici

•                    Instituţii şi organizaţii sociale: familia, şcoala, biserica, statul; partidele politice, ONG-urile

•                    Socializarea: rol, stadii

Modele de subiecte la Bac 2023 la Sociologie

Descarcă aici modele de subiecte la Sociologie pentru Bac 2023

Examenul de Bacalaureat la Sociologie este alcătuit din trei subiecte. La primul subiect, elevii vor avea de rezolvat două întrebări grilă. Ei vor trebui să aleagă varianta corectă dintr-un șir de patru opțiuni.

La cel de-al doilea subiect, candidații vor primi un text, pe baza căruia vor trebui să răspundă la mai multe cerințe.

La ultimul subiect, care este și cel mai dificil, absolvenții vor primi cinci întrebări mai complexe.

Descarcă aici subiectele care s-au dat la simulare la Sociologie Bac 2023

Pentru a vă face o idee, așa arată unul dintre ultimele subiecte, la examenul de Bacalaureat la Sociologie:

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

Precizaţi înțelesul noţiunii de eșantion

Menționați două caracteristici ale grupului mic.

Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status social şi de rol social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.  

Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care se desfășoară o relație socială formală.

Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia coeziunea grupului este asigurată de participarea efectivă a membrilor acestuia la activități comune.

Ce s-a dat la bacalaureat la Sociologie în anii trecuți

Examen Bacalaureat Sociologie 2020, subiectul al III-lea

Descarcă aici subiectele de la Sociologie Bac 2020

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

Precizaţi înțelesul noţiunii de conflict interstatus.

Menționați două caracteristici ale grupului primar.

Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de interviu şi de chestionar, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.

Ilustraţi, printr-un exemplu concret, un posibil eșec de rol în societatea contemporană.

Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia grupurile pereche (de egali) oferă copiilor contextele necesare manifestării lor independente, în afara controlului părinților.

Examen Bacalaureat Sociologie 2021, subiectul al III-lea

Descarcă aici subiectele de la Sociologie de la Bac 2021

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

Precizaţi înțelesul noţiunii de ipoteză de cercetare.

Menționați două caracteristici ale grupurilor mari.

Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de observație sociologică şi de metodă de cercetare, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.

Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care în orice grup social, statusurile indivizilor care compun grupul vor prezenta deosebiri, constituind o scară ierarhică de poziţii diferite.

Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia în viața socială există tendința unor grupuri de a se delimita clar de ceilalți indivizi care nu sunt membri ai grupului.

Examen Bacalaureat Sociologie 2022, subiectul al III-lea

Descarcă aici subiectele care s-au dat la Sociologie la Bac 2022

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

Precizaţi înțelesul noţiunii de status.

Menționați două caracteristici ale rolului așteptat (prescris).

Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup informal şi relații interpersonale, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.

Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care grupul de apartenență poate influența practicarea unor comportamente dezirabile social.

Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmația potrivit căreia climatul psihosocial al grupului determină coeziunea grupului.

Calendar Bacalaureat 2023

Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2023, Bacul se dă în două sesiuni. În 2023, elevii vor da probele scrise în perioada 26 - 29 iunie 2023, în sesiunea de vară, respectiv 16 - 21 august 2023, în sesiunea de toamnă.

Conform calendarului Examenului de Bacalaureat 2023, înscrierea candidaţilor la prima sesiune are loc în perioada 29 mai - 2 iunie.

În perioada 12 - 21 iunie 2023 va avea loc evaluarea competențelor, iar probele scrise se vor desfășura între 26 și 29 iunie. Primele rezultatele se vor afișa pe 3 iulie și, tot în aceeași zi, candidații care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale la Bacalaureat 2023 se vor afișa pe 7 iulie 2023.

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea iunie - iulie

► 29 mai – 2 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

► 2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

► 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

► 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

► 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

►19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

► 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

► 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

► 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

► 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

► 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;

► 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor;

► 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale;

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

► 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

► 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

► 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

► 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

► 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

► 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

► 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

► 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării proba E.d) – proba scrisă;

► 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

► 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00);

► 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor;

► 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Citește și...
Ce pică la Logică la Bac 2023. Programa la Logică de la Bacalaureat 2023
Ce pică la Logică la Bac 2023. Programa la Logică de la Bacalaureat 2023

Elevii claselor a XII-a care studiază la profilul uman pot alege să dea examenul scris la Logică, argumentare și comunicare în cadrul probei la alegere de la examenul de Bacalaureat.  

Ce pică la Geografie la Bac 2023. Programa la Geografie de la Bacalaureat 2023
Ce pică la Geografie la Bac 2023. Programa la Geografie de la Bacalaureat 2023

Elevii claselor a XII-a care studiază la profilul uman au putut alege să susțină în 2023 examenul scris la Geografie, în cadrul probei la alegere a examenului de Bacalaureat.  

Bacalaureat 2023. Comunicat surprinzător al Ministerului Educației. În plină grevă generală, examenul va fi respectat
Bacalaureat 2023. Comunicat surprinzător al Ministerului Educației. În plină grevă generală, examenul va fi respectat

Cu profesorii de 5 zile în grevă generală și cu școlile închise, ministerul Educației a anunțat că va fi respectat calendarul examenului de bacalaureat.  

Recomandări
Greva profesorilor continuă. Întâlnire de urgență la Ministerul Educației. Ce se va întâmpla cu examenele naționale
Greva profesorilor continuă. Întâlnire de urgență la Ministerul Educației. Ce se va întâmpla cu examenele naționale

Sindicatele din Educaţie au fost chemate la discuţii, la ministerul de resort, pentru stabilirea strategiei care se va adopta în perioada următoare, a declarat, marţi, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei "Spiru Haret", Marius Nistor.

Rebelii ruși anti-Putin susțin că au capturat un oraș din Rusia. Mesajul transmis de luptători
Rebelii ruși anti-Putin susțin că au capturat un oraș din Rusia. Mesajul transmis de luptători

Forțele ucrainene au trecut „la acțiuni ofensive” în estul țării, a spus ministrul adjunct al Apărării de la Kiev. A fost însă rezervat în a da detalii dacă acesta este începutul contraofensivei sau sunt doar lupte de „tatonare”.

Comisia Europeană a prelungit restricţiile asupra importurilor de cereale ucrainene pentru 5 ţări, printre care și România
Comisia Europeană a prelungit restricţiile asupra importurilor de cereale ucrainene pentru 5 ţări, printre care și România

Comisia Europeană a prelungit restricţiile pentru importurile de cereale din Ucraina până la data 15 septembrie, a anunțat, marţi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.