Ce pică la BAC 2023 la Istorie. Subiecte și bareme la Istorie de la Bacalaureat din anii trecuți - DOCUMENTE

Contestatii Bacalaureat 2022. Ce trebuie sa faci daca nu esti multumit de nota de la Bac
Getty

Elevii claselor a XII-a, care studiază la profilul uman, urmează să susțină, în 2023, examenul scris la Istorie, disciplină obligatorie la examenul de Bacalaureat.

După ce au terminat proba la Limba română de la BAC 2023, absolvenții de liceu sunt deja cu gândul la cel de-al doilea examen scris, iar în cazul celor care au terminat un liceu cu profil uman, acesta este la Istorie.

Ce s-a dat la Bacalaureat la Istorie în anii trecuți (2020-2022)

Proba scrisă la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2022

La primul subiect de la Istorie au fost două texte suport, unul scris de T. Judt („Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945”) și altul de I. Kershaw („Drumul spre iad. Europa, 1914-1949. 

Al doilea subiect a avut ca text suport un fragment din Ioan Aurel Pop și I. Bolovan, din „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”. 

Citește și
gica hagi, farul constanta
Ce spun ungurii despre triumful lui Gică Hagi, după ce „Regele” i-a adus Farului titlul de campioană a României
Procesul accidentului produs de Monica Macovei se complică. Ce valoare are „punctul de traumă” și de ce solicită victima despăgubiri de 500.000 de euro

Ultimul subiect a presupus realizarea unui eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea. 

Proba scrisă la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2021

La primul subiect elevii au primit două texte, unul scris de I. A. Pop, I. Bolovan „Istoria României” și unul scris de N. Isar „Istoria modernă a românilor: 1774/1784-1918”.

La al doilea subiect elevii au trebuit să răspundă la mai multe întrebări formulate pe baza unui text scris de I. A. Pop, I. Bolovan – „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”.

La al treilea subiect elevii au avut de redactat un eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu și la începuturile modernității. 

Proba scrisă la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2020

La primul subiect elevii au trebuit să răspundă la câteva întrebări formulate pe baza a două texte – „Istoria ilustrată a românilor pentru tineri”, de I.A. Pop, și „Românii, 1774-1866”, de K. Hitchins. 

Al doilea subiect a avut ca text suport un fragment din „O istorie a românilor”, scris de I. Bulei.

Ultimul subiect a presupus realizarea unui eseu de două pagini despre practici politice adoptate în România, în secolul al XX-lea. 

Ce pică la BAC 2023 la Istorie. Ce programă trebuie pregătită la Istorie pentru Bacalaureat 2023

Elevii claselor a XII-a care studiază la profilul uman urmează să susțină în 2023 examenul scris la Istorie, disciplină obligatorie la examenul de Bacalaureat. 

Examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, începe pe 26 iunie 2023 cu proba scrisă la Limba română.

Examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea din vară, continuă pe 27 iunie 2023 cu proba obligatorie a profilului – Istorie pentru elevii care studiază profilul uman și Matematică pentru elevii care studiază profilul real. 

A treia probă de la examenul de Bacalaureat 2023 este cea la alegere, care diferă în funcție de profilul pe care-l studiază elevii și de preferințele lor. Examenul are loc pe 28 iunie 2023. 

Programa la Istorie pentru BAC 2023

În cadrul examenului de Bacalaureat, Istoria are statutul de disciplină obligatorie. 

Iată ce trebuie să știe elevii pentru proba scrisă la Istorie a examenului de Bacalaureat 2023:

Competenţe de evaluat:

• Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate 

• Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric 

• Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise 

• Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice

• Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie 

• Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice 

• Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj 

• Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate  

• Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice 

• Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere 

• Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice 

• Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice 4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme 

• Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric 

• Construirea de sinteze tematice

Ce capitole trebuie învățate la istorie pentru Bacalaureat 2023

Programa la Istorie pentru examenul de Bacalaureat 2023 nu este diferită față de cea de anul trecut. Conform metodologiei stabilite pentru examenul de BAC 2023, subiectele la Istorie vor fi structurate pe domenii pe care elevii le studiază pe parcursul anului școlar.

Trebuie menționat că programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. 

Variantele de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat evaluează competențele elevilor, iar baremele de evaluare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. 

De asemenea, variantele de subiecte nu vizează conţinutul unui manual anume, elevii având surse nelimitate de unde pot învăța materia. 

Popoare și spații istorice 

• Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.

Oamenii, societatea și lumea ideilor 

• Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa.

• Constituțiile din România.

Statul și politica 

• Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).

• Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)

• România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste. 

Relații internaționale

• Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.

• România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.

Modele de subiecte la BAC 2023 la Istorie

La examenul de Bacalaureat 2023, proba la Istorie, elevii trebuie să demonstreze că au o înțelegere profundă a evenimentelor și proceselor istorice. Examenul conține trei subiecte, structurate în trei părți:

Subiectul I - Evaluarea cunoștințelor de bază. Primul subiect constă într-un test scris care acoperă concepte și evenimente istorice majore, precum și abilități analitice și de sinteză.

La Subiectul I elevii vor primi două texte istorice de analizat. Pornind de la aceste surse, ei vor trebui să răspundă la mai multe cerințe. Subiectul I este notat cu 30 de puncte. 

Subiectul II - Analiza surselor istorice. Al doilea subiect constă într-o analiză a unei surse istorice primare (cum ar fi un document), în care elevii trebuie să identifice autorul, contextul și importanța acesteia într-un context istoric mai larg. Pornind de la această sursă, elevii trebuie să răspundă la mai multe întrebări. Subiectul II este notat, de asemenea, cu 30 de puncte. 

Subiectul III - Elaborarea unei lucrări scrise. Al treilea subiect este, de asemenea, notat cu 30 de puncte și constă în redactarea unui eseu pe o temă istorică prestabilită. Lucrarea trebuie să fie bine structurată și să ofere argumente solide, Lucrarea trebuie să conțină, de asemenea, specificațiile și cerințele cuprinse în ultimul subiect. 

* Descarcă de la finalul articolului subiectele și baremele de corectare de la Istorie

Ce s-a dat la Bacalaureat la Istorie în anii trecuți (2020-2022)

Proba scrisă la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2022

La primul subiect de la Istorie au fost două texte suport, unul scris de T. Judt („Epoca postbelică: o istorie a Europei de după 1945”) și altul de I. Kershaw („Drumul spre iad. Europa, 1914-1949. 

Al doilea subiect a avut ca text suport un fragment din Ioan Aurel Pop și I. Bolovan, din „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”. 

Ultimul subiect a presupus realizarea unui eseu despre evoluția spațiului românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în primele două decenii ale secolului al XX-lea. 

Proba scrisă la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2021

La primul subiect elevii au primit două texte, unul scris de I. A. Pop, I. Bolovan „Istoria României” și unul scris de N. Isar „Istoria modernă a românilor: 1774/1784-1918”.

La al doilea subiect elevii au trebuit să răspundă la mai multe întrebări formulate pe baza unui text scris de I. A. Pop, I. Bolovan – „Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova”.

La al treilea subiect elevii au avut de redactat un eseu despre spațiul românesc în Evul Mediu și la începuturile modernității. 

Proba scrisă la istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2020

La primul subiect elevii au trebuit să răspundă la câteva întrebări formulate pe baza a două texte – „Istoria ilustrată a românilor pentru tineri”, de I.A. Pop, și „Românii, 1774-1866”, de K. Hitchins. 

Al doilea subiect a avut ca text suport un fragment din „O istorie a românilor”, scris de I. Bulei.

Ultimul subiect a presupus realizarea unui eseu de două pagini despre practici politice adoptate în România, în secolul al XX-lea. 

Calendar Bacalaureat 2023

Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2023, Bacul se dă în două sesiuni. În 2023, elevii vor da probele scrise în perioada 26 - 29 iunie 2023, în sesiunea de vară, respectiv 16 - 21 august 2023, în sesiunea de toamnă.

Conform calendarului Examenului de Bacalaureat 2023, înscrierea candidaţilor la prima sesiune are loc în perioada 29 mai -  2 iunie.

În perioada 12 - 21 iunie 2023 va avea loc evaluarea competențelor, iar probele scrise se vor desfășura între 26 și 29 iunie. Primele rezultatele se vor afișa pe 3 iulie și, tot în aceeași zi, candidații care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale la Bacalaureat 2023 se vor afișa pe 7 iulie 2023.

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea iunie - iulie

► 29 mai – 2 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

► 2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

► 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

► 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

► 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

►19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

► 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

► 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

► 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

► 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

► 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;

► 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor;

► 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale;

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

► 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

► 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

► 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

► 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

► 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

► 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

► 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

► 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării proba E.d) – proba scrisă;

► 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

► 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00);

► 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor;

► 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale;

Articol recomandat de sport.ro
Vladimir Putin îl sfidează din nou pe Macron! Mesaj clar înaintea Jocurilor Olimpice: "Tu trebuie să respecți regulile"
Vladimir Putin îl sfidează din nou pe Macron! Mesaj clar înaintea Jocurilor Olimpice: "Tu trebuie să respecți regulile"
Citește și...
"Prințesa" Kira, cuvinte mari după ce Farul Constanța a devenit campioană a României. Mesajul transmis de fiica lui Gică Hagi

Farul Constanța a învins-o, duminică, la Ovidiu, în etapa a 9-a din play-off-ul Superligii, pe FCSB, scor 3-2. Astfel, cu o rundă înainte de finalul sezonului, echipa lui Gică Hagi a devenit campioană a României.

Ce spun ungurii despre triumful lui Gică Hagi, după ce „Regele” i-a adus Farului titlul de campioană a României
Ce spun ungurii despre triumful lui Gică Hagi, după ce „Regele” i-a adus Farului titlul de campioană a României

Presa din Ungaria a reacționat după ce Gică Hagi a cucerit titlul de campioană în Superligă alături de Farul Constanța.

Mii de fani ai Farului au făcut noapte albă la Constanța, după ce trupa lui Hagi a devenit campioana României
Mii de fani ai Farului au făcut noapte albă la Constanța, după ce trupa lui Hagi a devenit campioana României

A fost noapte albă în Constanța. Peste 2.000 de microbiști au urmărit cu sufletul la gură meciul în urma căruia echipa Farul a devenit campioana României la fotbal. Suporterii au văzut partida în aer liber, pe un ecran uriaș.

Primele cuvinte ale lui Hagi, după ce a câștigat campionatul cu Farul: ”E o zi de pus în ramă!”
Primele cuvinte ale lui Hagi, după ce a câștigat campionatul cu Farul: ”E o zi de pus în ramă!”

Gică Hagi a declarat că echipa sa a meritat să câștige campionatul, iar titlul câștigat acum ”e mai mare decât primul”, cel obținut cu Viitorul, în 2017.

 

Recomandări
Barbaria armatei ruse nu cunoaște limite. Modul în care forțele Moscovei profită de civilii ucraineni care sunt capturați
Barbaria armatei ruse nu cunoaște limite. Modul în care forțele Moscovei profită de civilii ucraineni care sunt capturați

Forţele ruse au capturat zeci de civili în oraşul de graniţă Vovchansk, a declarat un oficial ucrainean, un ofiţer de poliţie regional acuzând că oamenii au fost folosiţi ca „scuturi umane”, relatează CNN.

Ambasadoarea SUA în România, concluzii după întâlnirea dintre Iohannis și Biden. Capitolele la care ne asemănăm cu americanii
Ambasadoarea SUA în România, concluzii după întâlnirea dintre Iohannis și Biden. Capitolele la care ne asemănăm cu americanii

Întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu Joe Biden a decurs „excelent”, crede ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la București.  

Domeniul în care românii obțin premii internaționale, dar din care nu lipsește frauda atunci când se cer fonduri europene
Domeniul în care românii obțin premii internaționale, dar din care nu lipsește frauda atunci când se cer fonduri europene

Greșim pe mâna noastră și ne mirăm că autoritățile suflă și în iaurt atunci când verifică proiectele de finanțare.