Programa la Fizică pentru Bacalaureat 2022. Ce materie trebuie pregătită pentru examen

Ultima actualizare: 07-06-2022 16:44
simulare bacalaureat

Absolvenții de liceu susțin ultima probă din cadrul examenului de Bacalaureat 2022: proba la alegere a profilului. Cei care au terminat profil real, au putut să aleagă să dea examen la Fizica.

La proba la alegere a profilului, în funcție de specialitatea pe care au avut-o pe parcursul liceului, absolvenții au putut să aleagă din ce să dea Bac-ul.

Cei care au ales să dea examen la Fizică vor primi subiecte diferite în funcție de specializarea absolvită. Există două tipuri de teste la Fizică: un subiect pentru filiera teoretică (profilul real) și pentru filiera vocațională (profilul militar) și un subiect pentru filiera tehnologică (profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului).

Vezi și: 

Programa Română Bac 2022

Programa Matematică Bac 2022

Programa Istorie Bac 2022

Programa Bacalaureat Fizică 2022

La Bac 2022, programa de la Fizică este aceeași din 2021, Ministerul Educației luând decizia de a nu schimba nimic față de anul precedent.

Pentru absolvenții unei școli de filiera teoretică - profil real și filiera vocațională - profil militar, programa conține următoarele capitole:

1. Mecanică

- Principii și legi în mecanica clasică
- Miscare și repaus
- Principiul I
- Principiul al II-lea
- Principiul al III-lea
- Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
- Legile frecării la alunecare

2. Teoreme de variație și legi de conservare în mecanică

- Lucrul mecanic. Puterea mecanică
- Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
- Energia potenţială gravitaţională
- Legea conservării energiei mecanice
- Teorema variaţiei impulsului
- Legea conservării impulsului

3. Elemente de Termodinamică

- Notiuni termodinamice de bază
- Principiul I al termodinamicii
- Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformările gazului ideal
- Motoare termice
- Principiul al II-lea al termodinamicii

4. Producerea și utilizarea curentului continuu

- Curentul electric
- Legea lui Ohm
- Legile lui Kirchhoff
- Gruparea rezistoarelor și generatoarelor electrice
- Energia și puterea electrică

5. Optică

- Optica geometrică
- Optica ondulatorie
- Elemente de fizică cuantică

Candidații care au terminat filiera tehnologică și profilul resurse naturale și protecția mediului au de pregătit aceleși capitole ca și cei de la filiera teoretică și vocațională, cu câteva excepții:

- Mecanică: Teorema variaţiei impulsului și Legea conservării impulsului

- Elemente de termodinamică: Principiul al II-lea al termodinamicii

- Optică: Optica ondulatorie (Interferența și Dispozitivul Young)

Structura subiectelor la Fizică de la Bac 2022

Fiecare test la Fizică va conține patru module, iar în timpul examenului, elevii vor opta pentru două dintre acestea.

Modulele conțin probleme din următoarele arii tematice:

• Mecanică
• Elemente de termodinamică
• Producerea și utilizarea curentului continuu
• Optică

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie

• 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților
• 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

Probele orale de la Bac 2022

• 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
• 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
• 14 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

Probele scrise de la Bac 2022

• 20 iunie 2022: Limba și literatura română
• 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului
• 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării
• 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă

Afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2022

• 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00)
• 27 iunie 2022: depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 –18:00
• 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
• 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

Modele de subiecte pentru Bac 2022 la Fizică

Descarcă de mai jos modele de subiecte publicate de edu.ro.

 

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO