Regulamentul școlilor din România a fost schimbat. Unde vor fi obligați elevii să-și pună telefoanele

Dată publicare: 10-01-2018 11:27
Dată actualizare: 26-01-2018 17:50


Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat pe Facebook modificarea regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

NotăToate modificările pot fi consultate la finalul acestui articol!

Astfel, elevii nu mai au voie să vorbească la mobil în timpul orelor. Ei vor fi obligați să-și lase telefoanele într-un spațiu special amenajat.

De asemenea, ei nu vor mai face de serviciu pe școală. 

Reprezentanții elevilor contestă interzicerea telefoanelor, în timp ce Asociațiile de părinți o laudă.

Cea mai importantă modificare adusă regulamentului școlilor se referă la telefoanele mobile. Și până acum, utilizarea lor era interzisă în timpul orelor. Noutatea este că elevii nu vor mai avea voie nici să le țină în buzunar sau în ghiozdan.

La intrarea în clasă, toți elevii vor fi obligați să lase telefoanele mobile într-o cutie sau într-un dulap special amenajate pentru asta și să le ia abia la finalul orei. Toate aceste obiecte de depozitare urmează să fie achiziționate de către asociațiile de părinți din fonduri proprii.

Măsura este apreciată de reprezentanții părinților. Nu și de Consiliul Național al Elevilor.

Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți: "Este foarte bine că s-a luat această măsură, pentru că ora începuse să devină o oră de rețea socială și nu de o oră din punct de vedere educațional. Nu este normal ca profesorul, la începutul fiecarei ore să se ducă să verifice fiecare ghiozdan în parte, să vadă dacă telefonul e pus pe silent sau pe modul avion".

Ioana Băltărețu, președintele Consiliului Național al Elevilor: ”Cauzele neatenției elevilor sunt metodele neatractive de predare, nu stimularea atenției și participarea lor. Chiar dacă are telefonul lângă el sau nu, dacă modul în care îi este prezentat conținutul nu este unul care să îl atragă, atunci nici atenția lui nu va fi sporită".

Profesorul de fizică Ion Băraru, cunscut drept antrenorul geniilor care au câștigat numeroase concursuri la NASA, spune că telefoanele nu ar trebui ascunse, ci folosite pentru a stârni interesul elevilor.

"Să nu mai intre elevii cu telefoane la clasă: la mine am zis nu, a doua zi veniți cu telefoane, pentru că avem nevoie. În primul rând este un calculator, un cronometru, un generator de sunet, un analizor, are senzori, deci este util. Problema este să-l faci pe elev să-l folosească astfel încât să nu vorbească în timpul orei cu altcineva".

Noul regulament interzice și obligarea elevilor să facă de serviciu pe școală, o tradiție veche în școlile românești, care trezește nostalgii.

"Toți ne bucurăm când făceam serviciul pe școală, că nu mai făceam ore".

"Erau responsabilități pe care fiecare elev ar trebui să le aibă la un moment dat și scăpăm și de unele ore".

De asemenea, școlile nu vor putea să îi sancționeze pe elevii care refuză să poarte uniformă. Regulamentul va intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Iată câteva dintre aceste modifcări:

- În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situații excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată

- Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate

- Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient

- Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini orgabizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsrurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului, etc.

- Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile la cerere și la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă.

- Părintele, tutorele sau suținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare cu amendă cuprinsă între 100 de lei și 1000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

- Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezența ppărintelui, tutorelui sau suținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului/învățătoarei/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte cu nume, dată, semnătură.

- Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

- În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile. Prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență. pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

- În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea.
 


VIDEO PROTVPLUS.RO