Credite ieftine de 125.000 euro pentru ferme de familie. Noul proiect anuntat astazi de Guvern

Autor: Stirileprotv.ro
Ultimul update: Sambata 18 Mai 2013 06:56
Data publicarii: Miercuri 15 Mai 2013 15:25
Categorie: Financiar
Victor Ponta

Ministerul Agriculturii va infiinta un fond pentru acordarea de microcredite in agricultura, din care fermierii vor putea primi pana la 75.000 euro pentru cofinantarea fermelor de familie.

"Fondul se constituie din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, din sumele existente la dispozitia minister provenite din sumele rambursate de institutiile de credit si din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii imprumuturilor acordate Fondurilor de Garantare pentru emiterea scrisorilor de garantiei in favoarea APDRP", se arata in textul unei ordonante de Urgenta aprobate miercuri de Guvern.

Pentru acordarea de microcredite de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) sau obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR, suma maxima este de pana la 15.000 de euro pentru un beneficiar.

Vor primi pana la 75.000 de euro credite pentru asigurarea cofinantarii unor proiecte de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125.000 euro si fermele de familie care beneficiaza de sprijin prin PNDR.

Totodata, fermierii vor primi microcredite de maxim 25.000 de euro pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea productiei agricole.

Fondul va fi "accesat si derulat" de catre institutii financiare bancare si nebancare.

Termenul maxim de restituire a creditelor este de 10 ani, iar perioada de gratie acordata de institutiile pentru beneficiarii de microcredite credite este cuprinsa intre unu si trei ani, in functie de specificul proiectului de investitii.

Anual, prin ordin al ministrului Agriculturii, se stabilesc tipurile de investitii care pot beneficia de microcredite, precum si plafonul maximum de microcreditare finantat. Termenele de rambursare a microcreditelor si de plata a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere intre beneficiarii microcreditului si institutia selectata.

Microcreditele acordate pot fi garantate de fondurile de garantare si/sau de catre imprumutat prin garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de institutiile de credit.

Statul garanteaza pana la jumatate din valoarea creditelor pentru achizitia de terenuri agricole si 80% din valoarea imprumuturilor contractate de fermieri pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol, potrivit unei ordonante de urgenta aprobate miercuri de Guvern.

Statul garanteaza pana la maxim 50% din valoarea creditului acordat de catre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri agricole, iar imprumutul va reprezenta cel mult 90% din valoarea suprafetelor achizitionate, restul de 10 % urmand sa fie contributia proprie a beneficiarului.

Diferenta de garantii necesare pentru acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietate.

Totodata, statul garanteaza pana la maxim 80% din valoarea creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si al productiei agricole.

Garantiile acopera, dupa caz, pana la maxim 80% din valoarea finantarii acordate de institutiile finantatoare, iar suma maxima este 2,5 milioane de euro.

Redam integral ordonanta de urgenta emisa de Guvern:

In contextul dificultatilor economice si financiare in care se regaseste economia nationala, mai cu seama sectorul agricol productiv din Romania, pentru a initia si a dezvolta investitii prin care sa contribuie la ocuparea fortei de munca si la valorificarea resurselor economice si materiale ale spatiului rural, pentru a crea noi oportunitati de dezvoltare intensiva si extensiva a agriculturii - ramura importanta a economiei nationale,

urmare a crizei economico-financiare traversate pe plan mondial, in contextul economiei romanesti actuale, un numar important de producatori agricoli autohtoni, intampina reale dificultati atat in accesarea, cat mai ales in rambursarea expunerilor/creditelor derulate, datorita costurilor tot mai mari practicate de catre institutiile financiare de credit (banci, IFN, societati leasing sau alte institutii de credit), precum si din cauza diminuarii valorii garantiilor aduse acestor credite, garantii ce si-au diminuat cu mult valorile fata de evaluarile initiale (la data acordarii finantarilor), clientii fiind pusi intr-o dificultate extrema, aceea de a rambursa anticipat finantarile solicitate ori de a aduce garantii suplimentare celor initiale pentru a putea sustine si continua finantarile derulate,

analizand sistemul institutiilor de credit din Romania, constatam ca prioritate la finantare au avut alte ramuri economice in detrimentul agriculturii, iar din cauza crizei financiare la nivel mondial, si a reglementarilor BNR impuse acestor institutii de credit, apetitul si increderea in domeniul creditarii agriculturii a scazut dramatic,

in conditiile in care absorbtia fondurilor Europene depinde in foarte mare masura de extinderea numerica a potentialilor beneficiari, prin transformarea unui numar cat mai mare de gospodarii rurale in ferme cu caracter productiv-comercial, si stimularea productiei agricole vegetale si animale, prin sustinerea intreprinzatorilor individuali la nivel de micro-ferma cu proiecte de finantare atat pentru partea de investitii cat si cea de sustinere a costurilor cu cheltuielile activitatii curente si prin masuri de incurajare si sprijin a achizitionarii de terenuri agricole pentru cresterea suprafetelor de teren exploatate/ferma, este necesara extinderea si completarea surselor de finantare, mai ales pentru start – up – uri si ferme de familie, cu instrumente financiare de creditare adecvate.

In acelasi timp, pentru respectarea angajamentelor asumate de MADR fata de gospodariile agricole de subzistenta in vederea modernizarii acestora si transformarea in exploatatii viabile, care ulterior sa poata accesa fonduri europene pentru investitii mai mari, este necesara startarea pentru activitatea curenta si investitionala a activitatilor microfermei.

De asemenea avand in vedere ca beneficiarii privati ai creditelor de investitii nefinantate din PNDR, nu pot beneficia de garantiile acordate de Fondurile de Garantare, reglementate prin acte normative in vigoare si nu pot utiliza astfel solutiile de finantare existente pe piata romaneasca de institutiile de credit, sunt necesare completari legislative adecvate ale schemelor de garantare din fonduri nationale implementate in prezent.

Avand in vedere consecintele negative ce pot aparea in cazul in care situatia expusa nu se reglementeaza, in sensul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezentul act normativ ar modifica semnificativ gradul de absorbtie si utilizarea Fondurilor Europene alocate Romaniei, ar determina mentinerea unor mari si importante suprafete de teren agricol nelucrat, a unei productii agricole pentru autoconsum, slaba cantitativ si calitativ, incapabila sa genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spatiului rural, ar determina Bio-ecologic si agricol existent, ar genera o rata ridicata a somajului, precum si neincasarea unor sume importante de bani cu care operatorii/agentii economici viabili ar putea contribui decisiv catre bugetul consolidat.

Fata de cele aratate anterior, consideram ca o prioritate imediata, suportul acordat producatorului agricol, sustinerea si monitorizare acestuia prin programe financiare si proiecte economice specifice, create si sustinute la nivel national, prin preocuparea institutiilor statului ce au drept scop eliminarea evaziunii fiscale din ramura agricola atat pentru producatori cat si pentru comercianti, urmarindu-se o crestere sanatoasa si corecta a producatorului autohton ceea ce duce intr-un final la o monitorizare cat mai atenta si un management calitativ al fluxurilor producatori-consumatori intermediari-consumatori finali prin intocmirea, analizarea si crearea unui pachet – program legislativ, de sustinere a micului producator agricol la nivelul micro-fermei ca o noua forma de societate/intreprindere individuala de productie agricola.

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul national si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I Dispozitii generale

Art. 1. Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol.

Art. 2. In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a.) Teren agricol - terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea - cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive, amenajate si folosite pentru productia agricola.
b.) achizitie de teren - cumpararea de teren agricol in vederea cresterii suprafetei exploatate in urmatoarele situatii:
i. cumpararea de la proprietar a terenului agricol aflat in arenda de catre arendas persoana fizica sau juridica, pana la atingerea unui plafon de maxim 1000 de ha in proprietate /exploatatie;
ii. cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice sau juridice care au in exploatare teren agricol conform declaratiilor APIA in vederea extinderii suprafetei agricole exploatate in scopul infiintarii/rentabilizarii fermelor de familie.
c.) fond de garantare – institutia financiara nebancara care are in obiectul de activitate emiterea de garantii si asumarea de angajamente de garantare, inscrisa in registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, conform legii;
d.) microcredit – instrument de sustinere si finantare a sectorului agricol la nivel de exploatatie agricola cu caracter de ferma de familie.
e.) ferma de familie – exploatatie agricola apartinand persoanelor fizice in calitate de producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole, sau inregistrata ca persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala infiintata conform legislatiei in vigoare, care produce pentru consumul propriu, iar, dupa caz, surplusul este comercializat. Dimensiunea economica a fermei de familie este cuprinsa intre 2-50 UDE. - unitate de dimensiune economica prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei.

Capitolul II Garantarea creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru achizitia de terenuri agricole, pentru finantarea productiei agricole si dotarea fermelor

Art. 3 Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, capitolul 83.01. „Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare”, titlul ,,imprumuturi’’, se aloca sumele necesare fondurilor de garantare pentru:
a) Garantarea pana la maxim 50% din valoarea creditului acordat de catre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri agricole in situatiile definite la art. 2 lit. b). Volumul creditului va reprezenta maxim 90% din valoarea suprafetelor achizitionate si minim 10 % contributia proprie a beneficiarului. Diferenta de garantii necesare pentru acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietate.
b) Garantarea pana la maxim 80% creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole, cu exceptia creditelor acordate pentru finantarea investitiilor realizate prin masura 121 din Programul National de Dezvoltare Rurala.
c) Garantarea pana la maxim 80% a microcreditelor acordate de institutiile finantatoare in baza art.14, alin. (1) si (3).

Art. 4. Garantiile prevazute la art. 3 se acorda in conditiile prevazute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv, acopera dupa caz, pana la maxim 80 % din valoarea finantarii acordate de institutiile finantatoare si sunt legate de o tranzactie financiara specifica, de o suma maxima de 2.500.000 euro si o durata limitata.
In acest sens, fondurile de garantare au in vedere urmatoarele aspecte:
a) atunci cand valoarea finantarii scade in timp, suma garantata trebuie sa descreasca in mod proportional, astfel incat, in orice moment garantia sa nu acopere, dupa caz, mai mult de 80 % din valoarea finantarii.
b) pierderile trebuie suportate proportional si in acelasi mod de catre institutiile finantatoare si de catre fondurile de garantare.
c) Beneficiarii, cu exceptia persoanelor fizice, platesc anual un comision de garantare stabilit in conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02.
d) Beneficiarii persoane fizice platesc anual un comision de garantare stabilit prin Ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. In situatia in care comisionul de garantare este sub limita Comunicarii Comisiei nr. 2008/C155/02, diferenta se asigura prin implementarea unei scheme de minimis conform Regulamentului (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.

Art. 5. Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora.

Art. 6 (1) Acordarea sumelor prevazute la art. 3 lit. a) se face in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca sumele necesare fondurilor de garantare in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior in acest scop.
(3) In scopul prevazut la art. 3 lit. a) pot fi utilizate de catre fondul de garantare sumele existente la dispozitia acestora si care se disponibilizeaza ca urmare a finalizarii garantiilor acordate beneficiarilor SAPARD in baza Legii 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare cu modificarile si completarile ulterioare, precum si beneficiarilor publici ai FEADR in baza OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. Sumele alocate se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate “imprumuturi subordonate”.

Art. 8. Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizata exclusiv pentru plata garantiilor executate de institutiile finantatoare.

Art. 9. Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare, cu o expunere de pana la 5 ori.

Art. 10. In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile finantatoare depaseste nivelul dobanzilor acumulate, pot fi afectate si sumele alocate de MADR. Reintregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 11. Lunar, pana pe data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice pana la data de 15 ale lunii curente.

Capitolul III Fondul pentru creditarea fermelor de familie

Art. 12 - (1) In vederea stimularii fermelor de familie se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Fondul pentru acordarea de microcredite in agricultura, denumit in continuare fond.
(2) Fondul se constituie din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la capitolul 83.01. „Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare”, titlul ,,imprumuturi’’, din sumele existente la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale provenite din sumele rambursate in baza art. 21 din OUG 14/2010, de institutiile de credit si din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii imprumuturilor acordate Fondurilor de Garantare, in baza OUG nr. 79/2009, pentru emiterea scrisorilor de garantiei in favoarea APDRP.

Art. 13 - Fondul se gestioneaza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conditiile legii.

Art. 14 Fondul se utilizeaza astfel:
1.) pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, sau obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR, suma maxima este de pana la 15.000 Euro/beneficiar. Beneficiarii microcreditelor sunt fermele de familie definite la art. 2 lit.e).
2.) pentru acordarea de microcredite pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectelor de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125 000 Euro, selectate pentru finantare prin PNDR, fermelor de familie asa cum sunt definite la art. 2 lit. e), beneficiari ai masurilor de investitii din PNDR, , suma maxima este de 75.000 Euro/beneficiar.
3.) pentru acordarea de microcredite beneficiarilor prevazuti la alin. (1.) si (2.), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea productiei agricole, pana la maxim 25.000 Euro/beneficiar.
4.) Beneficiarii microcreditelor pot solicita o noua finantare in conditiile prevazute la alin.(1) - (3) cu conditia finalizarii obiectivelor in baza carora au primit initial microcreditarea.

Art. 15 - Fondul va fi accesat si derulat, in conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre institutii financiare bancare, definite potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si de catre institutii financiare nebancare infiintate in baza Legii 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si care desfasoara activitati de microcreditare.

Art. 16 Accesul institutiilor prevazute la art. 15 la resursele fondului se face, in conditiile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, fara a include elemente de ajutor de stat.

Art. 17. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca, in conditiile legii, cu dobanda sume din “Fond”, institutiilor selectate conform prevederilor art. 16, pe baza conventiilor de lucru incheiate cu acestea, in scopul acordarii de microcredite, in urmatoarele conditii:
a) termenul maxim de restituire: pana la 10 ani.
b) plafon maxim: conform solicitarii institutiei selectate si in limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
c) perioada de gratie acordata de institutiile selectate potrivit art.16 pentru beneficiarii de microcredite credite: intre 1 si 3 ani, in functie de specificul proiectului de investitii.
(1) In conventiile incheiate cu institutiile selectate vor fi prevazute sumele repartizate si alocate, termenele de restituire, conditiile de derulare a imprumutului si costurile aferente.
(2) Institutiile selectate in conditiile art. 16 vor acorda microcredite din „Fond” beneficiarilor de microcredite, in conformitate cu normele elaborate in aplicarea prevederilor prezentei Ordonante de Urgenta, precum si cu normele proprii de microcreditare aprobate de BNR

Art. 18. - Anual prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale se stabilesc tipurile de investitii care pot beneficia de microcredite in conditiile prezentei ordonante precum si plafonul maximum de microcreditare finantat.

Art. 19. – Termenele de rambursare a microcreditelor si de plata a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere intre beneficiarii microcreditului si institutia selectata, in functie de destinatia microcreditului si de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditata.

Art. 20. – Microcreditele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta pot fi garantate de fondurile de garantare si/sau de catre imprumutat prin garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de institutiile de credit.

Art. 21 – (1) Sumele neutilizate din fond la finele fiecarui an, angajate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu institutiile selectate si evidentiate in contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele de microcredit incheiate de catre bancile comerciale, institutiile de credit sau institutiile financiare prevazute la art. 4 cu categoriile de solicitanti prevazute la art. 6, in limitele sumelor prevazute in conventiile de lucru dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si institutiile selectate.
(2) Sumele existente in fond la finele fiecarui an, provenite din rambursari de microcredite si plati de dobanzi la microcreditele acordate si evidentiate in contul special al fondului deschis la trezoreria statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acordarea de noi microcredite, in conditiile prezentei legi.
(3) Sumele reprezentand rate de microcredit scadente si plati de dobanzi aferente acestora, rambursate de beneficiarii microcreditului, existente in conturile institutiilor selectate la finele anului in curs, se vireaza pana la data de 20 decembrie in contul special deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acordarea de noi microcredite, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 22 – (1) In cazul in care beneficiarul de microcredite inregistreaza restante la rambursarea microcreditelor si la plata dobanzilor aferente acestora, institutia selectata va restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aceste sume din fondurile proprii.
(2) In cazul constatarii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale ca institutiile selectate au platit sume necuvenite beneficiarilor de microcredite prin cererile de tragere, institutiile selectate au obligatia de a restitui aceste sume din fondurile proprii, in termen de 10 zile de la data notificarii, in contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 23. – (1) Beneficiarii de microcredite pentru investitii in agricultura au obligatia sa respecte destinatiile pentru care au fost acordate microcreditele.
(2) Schimbarea destinatiei microcreditelor de catre beneficiarii de microcredite se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 24. Suma totala alocata masurilor prevazute la art. 14 se aproba anual prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice.

Art. 25. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Victor Ponta Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

Raluca Turcan propune inlocuirea programului
Raluca Turcan propune inlocuirea programului "Cornul si laptele" cu "Masa la scoala"
Estimare Guvern: Peste 10.000 de angajati de la stat ar putea fi disponibilizati pana in 2018
Estimare Guvern: Peste 10.000 de angajati de la stat ar putea fi disponibilizati pana in 2018
Traian Basescu: Ne-ar trebui un Guvern competent, care sa genereze crestere economica durabila
Traian Basescu: Ne-ar trebui un Guvern competent, care sa genereze crestere economica durabila
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
Mira, proapăt trezită din visul american
Mira, show La Măruță!

03:25
LA MARUTA
Saveta Bogdan, expertă în cântări cu... heliu
La povești cu Saveta Bogdan!

13:45
LA MARUTA
Bogdan Ioan și Alma Boiangiu, sfaturi pentru noile voci
Încep preselecțiile pentru sezonul 9 "Vocea României"

04:19
LA MARUTA
Soția lui Moroșanu, în lacrimi la TV
Ce mărturisire a făcut despre relația sa cu Cătălin

04:15
LA MARUTA
Andreea Ibacka despre viața de mamă. Ce se va întâmpla la botezul micuței Namiko?
Andreea și Cabral Ibacka se pregătesc de botez

11:37
LA MARUTA
Kesu, cântărețul-acrobat, a făcut furori pe scenă
Înainte de a mă apuca de cântat am fost la circ

10:12
LA MARUTA
Acasă la VLAD. Adi Nartea și soția lui,un cuplu de milioane. Cei doi au acceptat provocarea lui Chef Hadad
Ce au pregătit de mâncare?

06:17
DIVERTISMENT
Monica Bîrlădeanu:„Nu m-am născut cu această pasiune pentru actorie. Tatăl meu m-a împins spre acest lucru.”

03:45
VORBESTE LUMEA
Vaccinurile: Pro sau Contra? Dezbatere Olivia Steer vs Mihai Craiu, medic pediatru

31:27
VORBESTE LUMEA
Autismul virtual, un fenomen îngrijorător

11:43
casiera care numara bani
Indicele ROBOR ar putea dispărea în curând. Cine va scăpa de datorii
Criză în firmele din România. De ce nu mai au patronii nici profit, nici salariați
CE amendează din nou Google, pentru încălcarea legislației UE în domeniul reclamelor
Teodorovici: „Vom modifica OUG 114. Taxa pe lăcomie ”se schimbă în „stimulent pentru hărnicie”
Exportăm tot mai multe produse fabricate în țară
Guvernul modifică programul ”Prima mașină”: ”Sprijinim cât mai mulţi români”
Italia
Cele mai ieftine și cele mai scumpe orașe din Europa
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Locuitorii beau cea mai pură apă de ploaie
Analiştii şi BNR au avut dreptate: viaţa românilor s-a scumpit la începutul lui 2019
Control al Curţii de Conturi la ANAF. Fiscul avea lipsuri de 11,5 milioane de lei
Tinerii din diaspora, atrași cu 40.000 euro să revină în țară. Care sunt condițiile
Managerii care se plâng că nu găsesc personal, deși oferă salariu de 10.000 lei/lună