Evaluare Națională 2022. Programa la Matematică

Ultima actualizare: 10-06-2022 13:58
Evaluare Naţională 2021
Shutterstock

Elevii claselor a VIII-a susțin în perioada 14-17 iunie 2022 examenele la Evaluarea Națională. Ultima probă, joi,16 iunie, este la matematică.

Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2022 pentru elevii claselor a VIII-a evaluează comeptențele generale și specifice structarate pe subiecte de algebră și geometrie

Programa Evaluare Națională Matematică 2022

În cadrul subiectelor de algebră, elevii trebuie să știe să identifice numerele naturale, tipurile de fracții (ordinale sau zecimale) în diverse contexte.

Identificarea unor noțiuni specifice, mulțimilor și relației de divizibilitate în N.

Recunoașterea fracțiilor echivalente, a fracțiilor ireductibile și a formelor de scriere a unui număr rațional.

În ceea ce privește subiectele la geometrie, elevii trebuie să identifice noțiunile geometrice elementare și unități de măsură în diferite context.

De asemenea, se urmărește recunoașterea elementelor unui triunghi dreptunghic și identificarea corpurilor geometrice și a elementelor metrice necesare pentru calcularea ariei și a volumului acestora.

Se urmărește utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura și pentru a construe configurații geometrice.

La partea de algebră, elevii vor fi evaluați în ceea ce privește efecuarea de calcule cu numere naturale sau cu fracții folosind operații aritmetice și proprietățile acestora.

Sub acest aspect, elevii vor fi evaluați în vederea utilizării operațiilor cu numere întregi pentru rezolvarea ecuațiilor și a inecuațiilor și aplicarea regulilor de calcul cu numere rationale pentru rezolvarea ecuațiilor de diverse tipuri.

Un alt aspect care va fi evaluat este cel de utilizare a conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse concepte matematice

Sub acest aspect se evaluează utilizarea regulilor de calcul pentru efectuarea operațiilor cu numere naturale și pentru divizibiliate

Ce competențe se testează la Evaluare Națională 2022 - Matematică

Testele la Matematică sunt structurate pe domenii de conținut și subdomenii în care se testează anumite competențe.

Elevii trebuie să aibă competențe pentru a identifica mulțimile finite, cardinalul unei mulțimi finite și a mulțimilor infinite, șă știe să efectueze operații cu mulțimi (reuniune, intersecție, diferență).

Eleviilor li se evaluează competențele în ceea ce privește scrierea și citirea numerelor natural, reprezentată pe axa numerelor, compararea și ordonarea numerelor naturale.
Împărțirea cu rest zero a numerelor natural și înmulțirea numerelor naturale.

Elevii trebuie să cunoască ordinea efectuării operațiilor și ordinea folosiri parantezelor (rotunde, pătrate și acolade).

În domeniul divizibiliății numerelor naturale se urmărește evaluarea competențelor în ceea ce privește operațiile cu divizori, criterii de divizibiliate și descompunerea numerelor naturale.

În domeniul algebrei, elevii trebuie să știe să efectueze operații cu funcții, să resolve ecuații, inecuații și sisteme de inecuații.

În domeniul geometriei, elevii trebuie să aibă noțiuni geometrice fundamentale în plan și spațiu, lungimi de segmente și măsuri de unghiuri.

Structura subiectelor la Matematică de la Evaluare Națională 2022

La matematică, elevii vor avea de rezolvat trei subiecte, unele de geometrie, altele de algebră. Fiecare dintre acestea valorează 30 de puncte, iar în cazul celor care au mai multe cerințe, fiecare este punctată separat cu câte 5p.

Modele de subiecte la Matematică de la Evaluare Națională

Ministerul Educației a publicat pe site-ul edu.ro modele de teste la matematică la Evaluarea Națională.

Model de test 1 la Matematică

Model de test 2 la Matematică

Model de test 3 la Matematică

Model de test 4 la Matematică

Model de test 5 la Matematică

Model de test 6 la Matematică

Calendar Evaluare Națională 2022

14 iunie 2022 Limba și literatura română - probă scrisă

16 iunie 2022 Matematica - probă scrisă

7 iunie 2022 Limba și literatura maternă - probă scrisă

Afișarea rezultatelor Evaluarea Națională 2022

23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00) - 24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO