Parlamentarii au adoptat un proiect de modificari la Codul Muncii. Cum poate fi recuperat concediul de odihna restant

Ultima actualizare: 09-12-2014 06:52
Parlamentari

Deputatii au adoptat noi modificari la Codul muncii, referitoare la  modul in care se stabileste si se efectueaza concediul de odihna.

Cele mai importante modificari sunt cele care precizeaza faptul ca perioadele de incapacitate temporara de munca nu au drept rezultat scaderea duratei concediului de odihna anual. De asemenea, daca, din motive justificate, salariatul nu poate efectua concediul de odihna, integral sau partial, atunci angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni, incepand cu anul urmator.

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor pe 3 decembrie cu 207 voturi pentru, 3 impotriva si 89 de abtineri.

Principalele modificari aduse Codului Muncii (descarcati, la finalul acestui articol, proiectul adoptat de Camera Deputatilor!):

La articolul 145, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste in contractul individual de munca, cu respectarea legii si a contractelor colective de munca aplicabile.”

La articolul 145, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4) – (6), cu urmatorul cuprins:

„(4) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata.

(5) in situatia in care incapacitatea temporara de munca sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectuarii concediului de odihna anual, acesta se intrerupe urmand ca salariatul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce a incetat situatia de incapacitate temporara de munca, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cand nu este posibil urmeaza ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

(6) Salariatul are dreptul la concediu de odihna anual si in situatia in care incapacitatea temporara de munca se mentine, in conditiile legii, pe intreaga perioada a unui an calendaristic, angajatorul 3 fiind obligat sa acorde concediul de odihna anual intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care acesta s-a aflat in concediu medical.”

Articolul 146 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 146. – (1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) in cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.”

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO