Cum se calculează media la BAC în 2022. Condiția esențială pentru a promova bacalaureatul

Ultima actualizare: 26-06-2022 20:11
Cum se calculează media la Bac în 2022
Getty

Absolvenții claselor a XII-a au început probele orale la Bacalaureat 2022. În perioada 21-23 iunie, candidații au suținut probele scrise și, după rezolvarea contestațiilor, pe 1 iulie 2022, absolvenții vor afla dacă au luat sau nu "examenul maturității”.

Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare a absolvenților de liceu.

Pentru a promova examenul, absolvenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• Susținerea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale

• Susținerea probelor scrise și obținera notei 5 la fiecare probă

• Să obțină cel puțin media 6, la probele scrise

Absolvenții care au avut medii generale de 9,50 în toți anii de liceu, iar la examenul de Bacalaureat obțin media 10, primesc diplomă de merit.

Cum se calculează media la Bac în 2022

Media de BAC se va calcula după formula: (a+b+c)/3.

Prin urmare, dacă un elev a obtinut următoarele note la examenul național de bacalaureat:

• Limba Română – 8

• Matematică – 9,50

• Chimie 9,40

Media se va calcula astfel: (8+9,50+9,40)/3=8,96

În cazul în care candidații obțin media generala 5,99, media se va rotunji la 6,00.

Structura probei de evaluare a competențelor digitale la BAC 2022

Evaluare competențelor digitale este structurată pe două probe:

Prima probă începe la ora 13:00 și durează 15 minute. La această probă, toate calculatoarele au conexiune la internet, se desigilează plicul cu Fișa „a” și se distribuie candidațiilor.

În a doua probă, se întrerupe conexiunea la internet și se desigilează plicul cu Fișa „b” și se distribuie candidațiilor.

După predarea documentelor de examen, candidații semnează procesul verbal precizând dimensiunea totală pe disc (octeți) și îl predau directorului de examen.

Pentru fiecare zi de examen, candidații au la dispoziție 90 de minute pentru rezolvarea subiectelor.

Candidații care primesc între 0-19 puncte primesc un certificat de atestare a competențelor digitale pe care va fi scris doar punctajul, fără stabilirea unui nivel de cunoștințe.

Rezultatele obținute la proba de competențe lingvistice se vor afișa în termen de cel mult două zile de la evaluarea tuturor candidaților.

Structura probei de evaluare a competențelor lingistive într-o altă limbă de circulație internațională la BAC 2022

Evaluarea competențelor lingivistice într-o altă limbă de circulație internațională este structurată pe trei probe:

Prima probă durează 20 de minute și se evaluează competențele privind receptarea textului citat.

A doua probă este cea scrisă și durează 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise.

A treia probă durează 10-15 minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind producerea de mesaje orale și interacțiunea orală.

În urma răspunsurile oferite, candidații sunt încadrați în nivelurile A1, A2, B1 și B2.

Nivelurile de încadrare reprezintă cunoștințele pe care le au absolvenții despre limba respectivă.

Probe scrise Bacalaureat 2022

Probele scrise de la Bacalaureat 2022 s-au desfășurat în perioada 20-23 iunie 2022.

Pe 20 iunie, absolvenții au susținut proba la Limba română.

Pe 21 iunie, a avut loc proba obligatorie a profilului.

În cazul în care candidații au absolvit un liceu cu profil real, vor da examen la Matematică, iar cei care au urmat cursurile unui profil umanist, susțin proba la Istorie.

Pe 22 iunie, absolvenții au avut proba la alegere a profilului.

Candidații care au terminat o clasă cu profil real au de ales între a da examen la Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică.

Candidații care au terminat un profil umanist au de ales între a da examen la Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie.

Pe 23 iunie, candidații care au studiat în limbile minorităților naționale, au susținut proba la limba maternă.

Regulament de desfășurare a examenului de Bacalaureat 2022

Absolvenții care intră în examen trebuie să respecte regulile de organizare, stabilite din timp de către Ministerul Educației.

Candidaţili la examenul de bacalaureat nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Absolvenții care intră în examen trebuie să respecte regulile de organizare, stabilite din timp de către Ministerul Educației.

La examenul de BAC 2022 candidații au voie să rezolve subiectele folosind doar cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru realizarea schemelor și a desenelor pot să utilizeze doar creion negru.

La examenele la Matematică și Geografie, elevii au voie să folosească instrumente de desen.

Calendar Bac 2022

6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8 – 9 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D

14 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

Probele scrise de la BAC 2022

20 iunie 2022: Limba și literatura română 

21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului

22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării

23 iunie 2022: Limba și literatura maternă

Afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2022

27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00)
27 iunie 2022: depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 –18:00
28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

 

 

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO