Joia Mare, ziua Cinei celei de Taină! Ce să faci în această zi din Săptămâna Patimilor

25-04-2019 13:34


În Joia Mare este rânduit să prăznuim patru evenimente din Săptămâna Patimilor: sfânta spălare a picioarelor; Cina cea de Taină, adică încredințarea înfricoșătoarelor Taine, rugăciunea cea mai presus de fire și Vânzarea Domnului.

În această zi, dimineața, se citesc Ceasurile al treilea, al șaselea și al nouălea, apoi Obednița și Vecernia unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare.

Preotul scoate încă un Sfânt Agneț pentru împărtășirea bolnavilor și a pruncilor din tot cursul anului. Acest Sfânt Agneț va fi sfărâmat, uscat și pregătit marți, în Săptămâna Luminată, la Utrenie, iar mai apoi așezat în Sfântul Chivot ce se află pe Sfânta Masă. La anumite perioade de timp, dar nu în fiecare an, Bisericile autocefale sfințesc, în Joia Mare, Sfântul și Marele Mir.

JOIA MARE. Spălarea picioarelor ucenicilor

De asemenea, la Liturghia din Joia Mare, la unele catedrale chiriarhale și mănăstiri are loc și o rânduială mai specială, "Spălarea picioarelor", ce se săvârșește după citirea Rugăciunii amvonului. Atunci preotul sau arhiereul iese din biserică, așa cum este îmbrăcat, cu cădelnița în mână și cu făclii aprinse la locul special pregătit pentru spălare și unde sunt rânduiți 12 frați care vor fi spălați de către cel mai mare.

Între cei 12 frați trebuie să se afle și un portar, și un econom, spre amintirea lui Petru. Cei 12 frați cântă psalmul 50, iar apoi cântăreții cântă tropare din Canonul zilei.

Potrivit rânduielii, după spălarea picioarelor, slujitorul rostește această rugăciune: "Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce, după multă mila Ta, Te-ai smerit pe Tine însuți luând chip de rob; Care în vremea patimilor Tale celor mântuitoare și făcătoare de viață, de bunăvoie ai voit a cina cu Sfinții Tăi Ucenici și Apostoli, și după aceea Te-ai încins cu fota și ai spălat picioarele lor, dându-le lor chip de smerenie și de dragoste unul către altul, și ai zis: Precum am făcut Eu vouă, așa și voi să faceți unul altuia, însuți și acum Stăpâne, vino în mijlocul nevrednicilor robilor Tăi, care urmăm pildei Tale și spală toată întinăciunea și necurăția sufletelor noastre; ca spălând praful ce s-a lipit de noi prin păcate și ștergându-ne unul pe altul cu ștergarul dragostei, să putem plăcea Ție în toate zilele vieții noastre și să aflăm milă înaintea Ta".

JOIA MARE. Denia celor 12 Evanghelii

Tot în Sfânta și Marea Joi, seara, se săvârșește denia celor 12 Evanghelii. Cuprinsul principal al deniei îl alcătuiesc cele 12 Evanghelii, care se citesc în tot cursul slujbei, Sfânta Evanghelie fiind așezată pe analog în fața ușilor împărătești.

La finalul fiecărei Evanghelii citite se zice: "Slavă îndelung răbdării Tale, Doamne, slavă Ție, Doamne, slavă Ție", fiind astfel preamărită îndelunga-răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos.

De asemenea, în cadrul acestei Utrenii sunt cântate cele 15 antifoane speciale ale zilei, iar când se ajunge la Antifonul al 15-lea: "Astăzi s-a spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pământul pe ape", se trag clopotele, iar preotul purtând pe umeri Sfânta Cruce o așază în mijlocul bisericii spre închinare, o cădește de trei ori și face trei metanii mari. La finalul Antifonului al 15-lea se cântă sedelnă "Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul legii, cu scump sângele Tău, pe Cruce fiind pironit și cu sulița împuns, nemurire ai izvorât oamenilor, Mântuitorul nostru, slavă Ție!", ce se mai rostește în taină de preot la Proscomidie. Urmează mai apoi celelalte după rânduială, între care mai sunt rostite Fericirile, cu cele nouă stihiri, precum și Prochimenul special "Împărțit-au hainele Mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți".

JOIA MARE. Cina cea de Taină

Cea de-a doua semnificaţie pentru Joia Mare este Cina cea de Taină, adică aşezarea Sfintei Cuminecături. ,,Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasat să faceţi întru pomenirea Mea. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, intru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.”(LUCA 22,19-20).

JOIA MARE. Grădina Getsimani

Cea de-a treia semnificaţie din Joia Mare este Rugăciunea cea mai presus de fire, în Grădina Getsimani. ,,Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca să fie una, precum Noi una suntem: Eu întru ei şi Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârşiţi intru unime, şi ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine.”(IOAN 17, 17-23)

JOIA MARE. Trădarea

A patra semnificaţie este Trădarea Domnului de către Iuda. ,,Şi pe când vorbea încă, iată a sosit Iuda, unul dintre cei doisprezece, şi împreună cu el mulţime multă, cu săbii şi cu ciomege, de la arhierei şi de la bătrânii poporului. Iar vânzătorul le-a dat semn, zicând: Pe care-L voi săruta, Acela este! Puneţi mâna pe El. Şi îndată, apropiindu-se de Iisus, a zis: Bucură-Te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat. Iar Iisus i-a zis: Prietene, pentru ce ai venit? Atunci ei, apropiindu-se, au pus mâinile pe Iisus şi L-au prins.”(MATEI 26,47-50).

JOIA MARE. Obiceiuri şi tradiţii 

Creştinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. La Denia celor 12 Evanghelii se obişnuieşte, în unele locuri, să se pună la „Vii”, legate între ele, cele 12 lumânări care au fost aprinse în timpul slujbei, câte una pentru fiecare Evanghelie.

Se duc la biserica vase noi, pâine lumânări şi vin şi sunt lăsate acolo până la Paşti.

În Joia Mare oamenii obişnuiesc să se spovedească. În tradiţia populară, pentru că joia a fost Sărutul lui Iuda, e bine ca oamenii care se întâlnesc sau care nu s-au văzut de mult timp să nu se sărute pentru ca acest gest ar putea fi înţeles că o trădare.

În Joia Mare, păștenii de la Vinerea, adică femeile şi bărbaţii din localitatea Vinerea, care împlinesc 60 de ani în 2019, se pregătesc cu luare-aminte.

Fiecare bărbat cumpăra câte un ciubăr pe care îşi scrie numele,
iar femeile pregătesc câte o pereche de desagi cu care sunt duse pâinile la biserică, pentru Paşti. În total, de la cei 40 de sărbătoriţi, s-au strâns 350 de litri de vin şi 40 de pâini.

După ce alaiul străbate satul, pastenii se opresc la casa celui mai gospodar sătean. Aici, se face slujba de sfinţire a pâinilor ce vor fi duse la biserică.

Toată comunitatea se îmbraca încă din Joia Mare în straie de sărbătoare. Datina cere ca toţi localnicii din Vinerea să vină acasă, chiar şi de la sute de km distanţă, pentru acest obicei străvechi.

Pâinea dusă la biserică se va tăia, ca nişte prescuri, în cubuleţe, sâmbătă dimineaţa. Apoi preotul va ţine slujba de sfinţire a Paştilor ce vor fi date creştinilor în cea mai frumoasă slujbă: cea de Înviere a Mântuitorului.

VIDEO PROTVPLUS.RO