Impactul major al COVID-19 asupra economiei. Deficitul bugetar a ajuns la 3,59% din PIB

coronavirus
Getty

Execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale acestui an a înregistrat un deficit de 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB).

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 119,59 miliarde lei în primele cinci luni ale anului, în scădere cu 3,4% faţă de nivelul încasat în perioada similară a anului trecut, în timp ce cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 158,43 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 14,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Comparativ, deficitul bugetar este de două ori şi jumătate mai mare faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, când era de 1,4% din PIB.

”Execuţia bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), din care aproape jumătate este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19”, a informat vineri Ministerul de Finanţe, potrivit News.ro.

Creşterea deficitul bugetar aferent primelor cinci luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea venituri, de evoluţia nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie-mai, ca urmare a amânării plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada stării de urgenţă şi de alertă (11,7 miliarde lei), de creşterea cu 2,26 miliarde lei a restituirilor de TVA, faţă de nivelul aferent perioadei ian-mai 2019, pentru susţinerea lichidităţii în sectorul privat, precum şi de bonificaţiile acordate pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,25 miliarde lei .

Citește și
NATO
Stoltenberg, avertisment pentru aliații NATO privind bugetul apărării
Lavrov: Republica Moldova va fi „următoarea victimă a războiului hibrid dus de Occident împotriva Rusiei”. Reacția Chișinăului

De asemenea, pe partea de cheltuieli, faţă de creşterea bugetară prin efectul legilor s-a înregistrat o creştere a cheltuielilor de investiţii cu 3,43 miliarde lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi plăţi cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 3,83 miliarde lei.

”Veniturile bugetului general consolidat au însumat 119,59 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020, în scădere cu 3,4% faţă de nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Dinamica este explicată de facilităţile fiscale acordate pentru susţinerea economiei în contextul crizei actuale - în principal amânarea plăţii unor obligaţii fiscale şi bonificaţiile acordate la plata impozitului pe profit. Suplimentar, contracţia încasărilor din luna mai, de 12%, a avut la bază evoluţia nefavorabilă a activităţii economice din aprilie, fiind luna acoperită în totalitate de instituirea stării de urgenţă”, precizează ministerul.

Evoluția la nivelul încasărilor

 

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au înregistrat 9,57 miliarde lei în primele cinci luni ale anului curent, consemnând o creştere de 4% (an/an). Evoluţia a fost susţinută de avansul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii şi dividende, de 40,8%, respectiv 23,4% (an/an).

În condiţiile unei dinamici pozitive a fondului de salarii din economie, de 7,3% în perioada decembrie 2019-aprilie 2020 (an/an), încasările din impozitul pe salarii au scăzut cu 0,7% în primele cinci luni, ca urmare a prorogării termenului de plată a obligaţiilor fiscale.

Contribuţiile de asigurări au înregistrat 44,65 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020 şi prezintă o scădere de 2,1% faţă de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Dinamica încasărilor din contribuţii sociale a fost afectată de modificarea bazei de calcul a CAS şi CASS datorată de salariaţii cu contract individual de muncă cu timp parţial şi de prorogarea termenului de plată a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2020 la data de 30 iunie 2020.

Dinamica încasărilor din contribuţii sociale a fost afectată şi de scutirea de la plata a contribuţiei asiguratorii în muncă şi de prorogarea termenului de plată a obligaţiilor fiscale declarate de către contribuabili.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,90 miliarde lei în primele cinci luni ale anului curent, în scădere cu 12,5% faţă de perioada corespunzătoare a anului trecut. Evoluţia negativă este explicată de amânarea achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020), precum şi de bonificaţiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici şi mijlocii, acordate pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit (OUG 33/2020, bonificaţii acordate în sumă de 0,22 miliarde lei).

Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice au înregistrat 1,49 miliarde lei în primele cinci luni ale anului, în scădere cu 3,4% (an/an). Această evoluţie este explicată de amânarea plăţii obligaţiilor fiscale declarate de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor (OUG nr. 29/2020) şi de bonificaţiile de 10% acordate acestora pentru plata impozitului la scadenţă (OUG 33/2020, bonificaţii acordate în sumă de 0,03 miliarde lei).

Încasările din TVA au înregistrat 20,11 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020, în scădere cu 18,9% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Evoluţia încasărilor nete de TVA în primele cinci luni ale anului a fost influenţată negativ de: creşterea rambursărilor de TVA cu 28,4% (an/an), cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada crizei; prorogarea termenului de plată a obligaţiilor fiscale declarate; evoluţiile economice nefavorabile din sectoarele economice, începând cu luna martie: în principal serviciile de piaţă prestate populaţiei, industria şi comerţul.

Veniturile din accize au însumat 11,67 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020, în scădere cu 0,1% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

În structură, veniturile din accizele pentru produse energetice s-au contractat cu 15,4% (an/an) în perioada ian-mai, ca urmare a diminuării consumului de carburanţi începând din luna martie, odată cu instituirea stării de urgenţă în contextul crizei COVID-19. În schimb, veniturile din accizele pentru produsele din tutun au consemnat un avans de 18,6% (an/an), susţinut şi de majorarea nivelului accizei la ţigarete cu 4,2%.

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au înregistrat 2,16 miliarde lei în primele cinci luni ale anului, în creştere cu 137,2% (an/an). Avansul se datorează încasărilor din taxele pentru prelungirea unor licenţe a frecvenţelor radio (HG nr. 226/2020). Pe de altă parte, taxele pentru jocurile de noroc încasate în perioada martie 2020 – mai 2020 s-au contractat cu 56,5% (an/an), ca urmare a măsurilor legislative aprobate privind amânarea la plată a obligaţiilor fiscale declarate (OUG nr. 29/2020), suspendarea obligaţiilor de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale, respectiv scutirea operatorilor de jocuri de noroc de taxele aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate (OUG nr. 48/2020).

Veniturile nefiscale au înregistrat 9,04 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020, în creştere cu 3,1% faţă de încasările din aceeaşi perioadă a anului 2019.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi donaţii au totalizat 7,58 miliarde lei în primele cinci luni ale anului 2020, în creştere cu 24,8% faţă de perioada similară a anului trecut.

Impactul asupra cheltuielilor bugetare

 

Cheltuielile de personal au însumat 43,99 miliarde lei, în creştere cu 5,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, îndemnizaţia de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât şi majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 4,1% din PIB, cu 0,12 puncte procentuale peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, în luna mai plăţile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 a fost de 74,2 miliarde lei.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au fost 21,10 miliarde lei, în creştere cu 16,2% faţă de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările faţă de medie se înregistrează la nivelul administraţiei locale (15,6%) şi la instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii (15,7%), majorări determinate în special de plăţi suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi şi alte produse necesare diagnosticării şi tratării pacienţilor infectaţi cu coronavirusul SARS-CoV-2.

În ceea ce privește asistența socială, cheltuielile au fost de 56,83 miliarde lei în creştere cu 21,9% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Evoluţia cheltuielilor cu asistenţa socială a fost influenţată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a îndemnizaţiei sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocaţiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum şi indexarea acestora cu rata inflaţiei din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 13 miliarde lei, înregistrându-se cel mai înalt nivel al cheltuielilor pentru investiţii pe primele 5 luni din ultimii 10 ani. Acestea sunt cu 35,8% mai mult decât aceeaşi perioadă a anului precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat şi la bugetele locale atât din fonduri naţionale, cât şi aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 235 milioane lei pentru achiziţionarea de produse - stocuri de urgenţă medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecţiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Articol recomandat de sport.ro
Simona Halep și-a negociat revenirea pe teren! Turneul la care a fost dorită insistent: „A spus că ar vrea”
Simona Halep și-a negociat revenirea pe teren! Turneul la care a fost dorită insistent: „A spus că ar vrea”
Citește și...
Statul câștigă mereu la păcănele. Câți bani aduce la buget industria jocurilor de noroc
Statul câștigă mereu la păcănele. Câți bani aduce la buget industria jocurilor de noroc

Industria jocurilor de noroc din România asigură venituri anuale la bugetul de stat în valoare de 600 de milioane de euro şi un grad de colectare de peste 99%, arată asociațiile din domeniu.

Stoltenberg, avertisment pentru aliații NATO privind bugetul apărării
Stoltenberg, avertisment pentru aliații NATO privind bugetul apărării

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a insistat ca aliaţii să-şi respecte obiectivele în privinţa bugetului apărării, în pofida problemelor economice generate de pandemia de COVID-19, relatează miercuri dpa.

Ratingul României a fost menţinut de S&P. De ce nu am ajuns la
Ratingul României a fost menţinut de S&P. De ce nu am ajuns la "junk"

Standard & Poor's a confirmat vineri ratingul României la "BBB-/A-3" şi a menţinut perspectiva negativă

Recomandări
Hamas i-a îngrozit. Calvarul copiilor evrei eliberați din Gaza continuă:
Hamas i-a îngrozit. Calvarul copiilor evrei eliberați din Gaza continuă: "Mănâncă puțin și nu-și pot închide ochii"

Mia Shem, tânără israeliană care a apărut în prima înregistrare cu ostatici difuzată de Hamas, la zece zile după atac, a fost eliberată, joi după-amiază, împreună cu o altă femeie.

Surse Reuters: Ucraina a aruncat în aer o linie de cale ferată rusă în Siberia
Surse Reuters: Ucraina a aruncat în aer o linie de cale ferată rusă în Siberia

Agenţi ai serviciilor secrete ucrainene (SBU) au aruncat în aer o linie de cale ferată din Siberia pe care Rusia o foloseşte pentru a cumpăra arme din China şi Coreea de Nord.

 

Aglomerație mare la ieșirile din țară. Românii pleacă în străinătate de Ziua Națională
Aglomerație mare la ieșirile din țară. Românii pleacă în străinătate de Ziua Națională

Sunt destui românii care se vor cinsti de Ziua Naţională în alte țări. Unii au fugit de temperaturile scăzute în destinații calde cu palmieri, flori şi apă călduţă în piscină.