Doua tipuri de servicii medicale, de la 1 aprilie, in spitale si cabinete. LISTA investigatiilor gratuite

×
Codul embed a fost copiat

1 aprilie vine pentru asiguratii din Romania cu doua tipuri de servicii medicale noi: cu plata si fara plata. Gratuite sunt de miercuri tomografiile de sinusuri si examenele RMN abdominale, pentru cei care au un bilet de trimitere.b

VEDETI LA FINAL LISTA SERVICIILOR DE CARE BENEFICIATI IN CABINETE SI SPITALE

In schimb, analizele pentru depistarea anemiei sau a unor boli de rinichi vor costa aproape 100 lei. Iar pentru procedurile de recuperare medicala, bolnavii vor achita maximum 10 lei.

Desi doctorul de familie e primul care ar trebui sa rezolve o problema medicala a pacientului, la noi 65% dintre bolnavi se aleg cu o trimitere la specialist. Culmea e ca romanii s-au invatat cu asta.

Situatia se schimba de miercuri. In policlinici vor putea fi facute gratuit o serie de tomografii si examene RMN. Cel putin pe hartie, pentru ca, in realitate, bolnavii vor fi pusi tot pe liste de asteptare, pentru ca ce banii pentru serviciile acoperite de stat sunt foarte putini.

Citește și
ancheta
Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi a fost ridicat de mascati si dus la audieri la DNA
Cunoscutul influencer Andrei Versace, găsit mort în casă. Poliția, despre „Regele fițelor”: Nu s-au găsit urme de violență

Contractul cadru ii obliga, de asemenea, pe medici sa-si dubleze si vizitele la domiciliu - de la 21 la 42.

De acum, asiguratii care vin cu recomandare medicala, beneficiaza gratuit in policlinica de sedinte de psihoterapie pentru adulti si copii, dar si o consultatie numita ''sfat genetic'', in care medicul evalueaza riscul de a mosteni o boala genetica. Analizele, insa, si le plateste fiecare.

Asiguratii vor fi pusi sa dea intre 5 si 10 lei si atunci cand au nevoie de recuperare.

Statul le va deconta tuturor asiguratilor si o proteza dentara, o data la 5 ani, dar si coroane de plastic si metal pentru dinti, in limita bugetului. Practic, din 1200 de lei alocati intr-un cabinet se pot deconta doar 2 proteze pe luna. Ca sa nu mai vorbim ca in Bucuresti numai 300 de cabinete din peste 5300 au contract cu Casa de Asigurari.

LISTA COMPLETA MODIFICARILOR ADUSE CONTRACTULUI CADRU A SERVICIILOR DE CARE BENEFICIATI IN CABINETE SI SPITALE

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, Contractul-cadru si pachetele de servicii medicale, reglementand astfel condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Actul normativ adoptat de Executiv aduce o serie de noutăți menite sa intareasca disciplina contractuala si sa asigure un acces mai bun al pacientilor la serviciile medicale.

Modificarile aduse contractului – cadru :

1. Întărirea disciplinei contractuale
Rezilierea contractelor cu furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate în situația în care între aceștia există contracte, convenții, înțelegeri în scopul obținerii de către aceștia/personalul care își desfășoară activitatea la aceștia, de foloase materiale și/sau bănești de orice natură, cu ecepția situațiilor prevăzute de actele normative aplicabile sistemului de asigurări sociale de sănătate precum și situațiilor rezultate ca urmare a desfășurării activității specifice proprii de către furnizori. – prevedere nouă

2. Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
În acest sens au fost aduse completări / modificări ale pachetelor de servicii (minimal şi de bază) acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (modificările sunt în anexă)

3. Protecţia asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale
A fost introdusă obligaţia furnizorilor de a nu încasa sume pentru actele administrative necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens. – prevedere nouă

4. Îmbunătăţirea utilizării fondurilor aprobate cu destinaţia servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale
§ Serviciile medicale / medicamente /dispozitivele medicale din pachetul de bază, acordate / eliberate în alte condiţii decât prin utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate; Excepții: copii 0-18 ani care nu au card, persoanele care refuză utilizarea cardului din motive religioase, persoanele cărora nu li s-a emis cardul și cele care sunt în perioda de emitere a cardului duplicat.
§ Asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală
Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medicală, au dreptul de a încasa sumele reprezentând coplata pentru serviciile de reabilitare medicală – serii de proceduri de care au beneficiat asiguraţii – minim 5 lei, maxim 10 lei/serie de proceduri. (în prezent nu există coplată pe acest domeniu)
Categoriile de asiguraţi scutite de coplată sunt cele prevăzute la art. 2131 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
§ Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice
Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează servicii medicale paraclinice, la tarifele negociate care nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în norme sau la tarifele prevăzute în norme, după caz.
(în prezent nu se negociază tarife)
§ Asistenţa medicală spitalicească
În cazul spitalizării continue, respectiv spitalizării de zi, validarea cazurilor rezolvate, respectiv a cazurilor/serviciilor în regim de spitalizare de zi, în vederea decontării, se face de către casa de asigurări de sănătate conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în valoarea de contract, având în vedere și confirmarea cazurilor din punct de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient comunicate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.
(este modificat circuitul informațional, în sensul că spitalele nu mai primesc rapoarte de la SNSPMPDSB ci numai de la casele de asigurări de sănătate)
§ Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat
A fost introdusă condiţia de a implementa sistemul de urmărire a mijloacelor de transport prin sistemul GPS în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ. În caz contrar se reziliază contractul. (prevedere nouă)
§ Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Farmaciile au obligaţia să pună la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate documentele justificative, cu privire la tipul şi cantitatea medicamentelor și materialelor sanitare achizionate si evidentiate în gestiunea cantitativ-valorică a farmaciei și care au fost eliberate în perioada pentru care se efectuează controlul; (prevedere nouă)
Refuzul furnizorului de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative anterior menţionate conduce la rezilierea contractului de furnizare de medicamente. În situaţia în care casa de asigurări de sănătate sesizează neconcordanţe între medicamentele/materialele sanitare eliberate în perioada verificată şi cantitatea de medicamente/materiale sanitare achiziţionate, se suspendă contractul de furnizare de medicamente şi sunt sesizate mai departe instituţiile abilitate de lege să efectueze controlul unităţii respective. (prevedere nouă)

5. Creşterea calităţii actului medical,
§ Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice
Se solicită documente noi pentru contractare, respectiv:
- autorizaţie sanitară de funcţionare separată pentru fiecare punct extern de recoltare din structura laboratorului/punctului de lucru pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize de laborator
- autorizația pentru activitatea de transport a probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare
- documentele privind deţinerea mijloacelor de transport auto individualizate şi care sunt utilizate numai pentru activitatea de transport a probelor biologice recoltate în punctele externe de recoltare

6. Pentru respectarea reglementărilor privind regimul de utilizare a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate ca document cu caracter personal,
s-a prevăzut că este interzisă reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate activate.
În situaţia în care, există sesizări referitoare la încălcarea obligaţiei menţiontă anterior, se anunţă organele abilitate.

Conform actului normativ aprobat, pachetul minim de servicii medicale contine urmatoarele noutati:

In asistenta medicală primară au fost introduse serviciile de prevenţie, respectiv“consultația preventivă”.

In asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice a fost stabilita periodicitatea acordarii consultaţiilor pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: se acordă o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

La capitolul asistenţa medicală spitalicească a fost introdus criteriul epidemiologic pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu necesită izolare între criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi. În prezent, există doar criteriul de urgență medico-chirurgicală. Modificarea are scopul asigurării accesului la servicii medicale cu impact asupra sănătății publice. (de exemplu tratamentul rabiei)

În ceea ce privește pachetul de servicii de bază:
1. Asistenţa medicală primară

Au fost introduse serviciile de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, după caz, acordate asiguraţilor de pe lista proprie a medicului de familie, în timpul programului de lucru în cabinet.
ü S-a dublat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de către medicii de familie, respectiv de la 21 la 42. De asemenea, s-a extins categoria pacienților pentru care se acordă aceste consultații. Astfel, consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase și lehuzelor. În prezent, consultaţiile la domiciliu sunt acordate asiguraţilor nedeplasabili, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vârsta 0 - 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor.

Spirometria a fost introdusa în cadrul serviciilor adiţionale ce pot fi acordate de medicii de familie.

2. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice

Sunt menționate în mod expres serviciile de supraveghere a sarcinii și lehuziei, o consultație pentru fiecare trimestru de sarcină și o consultație în primul trimestru de la naștere.

În cadrul consultaţiilor de planificare familială au fost introduse evaluarea şi monitorizarea statusului genito - mamar şi tratamentul complicaţiilor. De asemenea, crește, de la două la patru, numărul consultaţiilor care se acordă anual fiecărui asigurat.

In cadrul Serviciilor medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, pentru copii 0-18 ani se pot acorda 2 consultaţii (în prezent pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală se acordă o consultaţie)

A crescute numărul consultațiilor medicale de specialitate care pot fi acordate pentru afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi: se acordă trimestrial patru consultații fiecărui asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună. În prezent se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.

 ►Au fost introduse proceduri/tratamente/ terapii noi:
- recoltare material bioptic
- tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză
- terapii de genetică medicală - sfat genetic
- A fost modificată Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical prin introducerea de servicii noi, eliminarea / înlocuirea unor servicii. Astfel, in cardul specialitatii neurologie și neurologie pediatrică s-a introdus un serviciu nou: psihoterapie pentru copii si adulti. De asemenea, la specialitatea psihiatrie pediatrică au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist.

3. In asistenta de medicina dentară:

Au fost extinse o serie de servicii care se acordau în prezent numai copiilor cu vârsta de până la 18 ani tuturor asiguraţilor, indiferent de vârstă, respectiv:
- element acrilic
- element metalo-acrilic
- reconstituire coroană radiculară

Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă se acordă o dată la 5 ani (în prezent, se acordă o dată la 10 ani)


In asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice:

A fost modificată lista serviciilor de investigaţii paraclinice prin introducerea de servicii noi (examen radiologic articulaţii sacro-iliace /ecografie transrectala / CT buco-maxilo-facial nativ / CT mastoidă /CT sinusuri / CT hipofiză cu substanţă de contrast / CT buco-maxilo- facial nativ şi cu substanţă de contrast /RMN sinusuri / RMN hipofiză cu substanţă de contrast / RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN / Colangio RMN)

Au fost redefinite examinările histopatologice şi citologice
Au fost eliminate din pachet o serie de analize care nu se recomanda a fi efectuate in ambulatoriu: transferina şi bicarbonatul seric

Au fost inlocuite unele investigaţii radiologice specifice coloanei vertebrale, respectiv: ex. radiologic părţi coloană dorsală, ex. radiologic părţi coloană lombară, ex. radiologic coloană vertebrală completă, fără coloana cervicală, ex. radiologic coloana cervicală, cu investigaţia paraclinică ”Examen radiologic coloană vertebrală /segment”.

► In asistenţa medicală spitalicească
- Au fost revizuite reglementarile privind situatiile in care nu se solicită bilet de internare, in sensul structurarii acestora in situatii specifice spitalizarii continue si situatii specifice spitalizarii de zi, precum și completarea situațiilor care permit prezentarea fără bilet de trimitere (pentru optimizarea accesului asiguraților la servicii medicale spitalicești)
De exemplu:
- în spitalizare continuă: pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
în spitalizare de zi: monitorizare a bolnavilor oncologici; evaluare dinamică a răspunsului viro – imunologic

► Ingrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu
- A fost revizuit pachetul de servicii de bază prin introducerea unui nou serviciu: kinetoterapie individuală
► Dispozitive medicale

Au fost introduse dispozitive noi și au fost excluse cele a căror utilizare nu mai este recomandată,astfel încât să fie îmbunătățit accesul asiguraților la dispozitive medicale destinate recuperării.
Dispozitive noi: a fost introdusă proteza modulară cu manşon de silicon, care se acordă pentru amputaţie ca urmare a complicaţiilor diabetului zaharat şi ca urmare a afecţiunilor neoplazice la nivelul membrului inferior; în categoria dispozitivelor pentru terapia cu aerosoli a fost introdus nebulizatorul cu compresor, care se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani; a fost introdusă o nouă categorie de dispozitive – „Dispozitive pentru administrarea chimioterapiei”, în această categorie regăsindu-se dispozitivul pentru acces venos central - cameră implantabilă cu cateter pentru administrarea chimioterapiei pe termen mediu şi lung
Revizuirea condiţiilor în care pot fi acordate unele dispozitive medicale din pachetul de bază:

► in cazul dispozitivelor pentru incotinenţă urinară, pentru sacul colector de urină s-a precizat că pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă și nefrostomie bilaterală, la recomandarea medicilor de specialitate se pot acorda 2 seturi/lună de saci colectori de urină
► pentru Inhalatorul salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen s-a precizat că se acordă copiilor cu vârsta până la 5 ani cu bronșită astmatiformă și astm bronșic
► Medicamente:
- pentru DCI-urile incluse necondiționat în Lista cuprinzând DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, în Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED) se includ denumirile comerciale menționate în decizia emisă de Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, precum și denumirile comerciale aferente aceleiași substante active, concentrații și cale de administrare, al căror preț de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu prețul de vânzare cu amănuntul pe unitatea terapeutică aferent denumirilor comerciale menționate în decizia Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale..

►pentru DCI-urile incluse condiționat în Lista cuprinzând DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, în Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor - denumiri comerciale din catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED) se includ denumirile comerciale prevăzute în contractele cost-volum/cost-volum rezultat, încheiate între deținătorii de autorizații de punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și după caz și Ministerul Sănătății.


Actul normativ aprobat de Guvern include și o serie de noutăți privind condițiile asigurării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale. Una dintre aceste modificări vizează îmbunătățirea mecanismului privind schimbarea medicului de familie, Astfel, potrivit noilor reglementări, schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului național de asigurări sociale de sănătate şi a cererii de înscriere prin transfer.

Pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cardul naţional sau pentru persoanele cărora li se va emite card naţional duplicat, precum şi pentru copii 0-18 ani, schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de înscriere prin transfer.

O altă prevedere stipulează că este interzisă reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.
 

 

 

Articol recomandat de sport.ro
Frumoase și valoroase. Zece sportive românce superbe care merg la Paris ca să câștige medalii | FOTO
Frumoase și valoroase. Zece sportive românce superbe care merg la Paris ca să câștige medalii | FOTO
Citește și...
Umilita si obligata sa stea patru ore intr-o ambulanta. Motivul revoltator pentru care o femeie a fost tinuta in asteptare
Umilita si obligata sa stea patru ore intr-o ambulanta. Motivul revoltator pentru care o femeie a fost tinuta in asteptare

Situatie revoltatoare la Botosani, unde o batrana de 73 de ani, plimbata intre doua spitale, a fost nevoita sa astepte patru ore in ambulanta, dupa alte doua ceasuri petrecute pe drum, din cauza unei incurcaturi birocratice.

Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi a fost ridicat de mascati si dus la audieri la DNA
Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi a fost ridicat de mascati si dus la audieri la DNA

Managerul Institutului de Psihiatrie Socola din Iasi, Lucian Burlea, a fost ridicat, marti, de mascati, din sediul institutiei si condus la audieri la sediul DNA Iasi.

Cazul analizelor identice din Constanta, anchetat de Politie. Reactia medicului dupa ce pacientii i-au cerut explicatii
Cazul analizelor identice din Constanta, anchetat de Politie. Reactia medicului dupa ce pacientii i-au cerut explicatii

Politistii din Constanta ancheteaza cazul medicului de la o policlinica de stat acuzat ca a emis rezultate identice pentru doi pacienti carora le-a facut ecografie.

Recomandări
IGPR: Şoferilor depistaţi pozitiv la Drugtest nu li se întocmeşte dosar penal până vine răspunsul de la Medicina Legală
IGPR: Şoferilor depistaţi pozitiv la Drugtest nu li se întocmeşte dosar penal până vine răspunsul de la Medicina Legală

Poliţia Română precizează că şoferilor testaţi pozitiv cu aparatul Drager5000 nu li se întocmeşte dosar penal, în intervalul de 72 de ore până la sosirea rezultatelor probelor biologice de la instituţiile de medicină legală.

 

Apar primele imagini cu presupusul criminal al dentistei din Brăila. Noi informații despre cum a fost ucisă
Apar primele imagini cu presupusul criminal al dentistei din Brăila. Noi informații despre cum a fost ucisă

Sunt deja 3 zile de când o doctoriță orginară din Republica Moldova a fost ucisă în cabinetul ei stomatologic din Brăila, iar polițiștii nu au reușit să dea de urma criminalului.

Vin furtunile. ANM a emis Cod Galben și Cod Portocaliu în mai multe județe: averse torențiale, vijelii și grindină
Vin furtunile. ANM a emis Cod Galben și Cod Portocaliu în mai multe județe: averse torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme nefavorabilă, valabile pentru mai multe regiuni din România.