Reforma politicii comune a UE în domeniul vizelor. Măsurile anunțate

Ultima actualizare: 28-11-2018 10:13
ue
Getty

Comisia Europeană a propus reformarea politicii comune a UE în domeniul vizelor pentru a adapta normele la evoluția preocupărilor în materie de securitate, la provocările legate de migrație și la noile oportunități oferite de evoluțiile tehnologice.

Modificările propuse la Codul de vize vor facilita obținerea unei vize pentru călătorii legitimi care doresc să vină în Europa, înlesnind dezvoltarea turismului, a comerțului și a afacerilor și, totodată, consolidând securitatea și atenuând riscurile legate de migrația neregulamentară.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, dl Dimitris Avramopoulos, a declarat: „În fiecare an, milioane de călători vizitează UE, stimulând astfel industria turismului. Grație reformelor pe care le propunem astăzi, procedurile legate de obținerea unei vize vor deveni mai simple și mai rapide pentru călătorii legitimi, în timp ce standardele de securitate vor fi consolidate pentru a putea depista și a bloca în mod mai eficient persoanele care nu călătoresc legal. De asemenea, noile norme vor asigura faptul că politica noastră comună în domeniul vizelor poate contribui la consolidarea cooperării noastre cu țările din afara UE în ceea ce privește returnarea migranților în situație neregulamentară.”

Sectorul turismului joacă un rol-cheie în economia europeană, reprezentând circa 10 % din PIB-ul UE. Statele membre ale UE se numără printre destinațiile turistice cele mai căutate din lume, însă procedurile îndelungate și greoaie pot descuraja turiștii să călătorească în Europa, redirecționând investițiile și cheltuielile către alte țări și influențând în mod negativ economia UE. În același timp, beneficiile introduse în regimul de călătorii pe bază de viză trebuie să fie cumpănite cu gestionarea îmbunătățită a migrației, a securității și a frontierelor pentru a face față în mod adecvat provocărilor actuale și viitoare în materie de securitate și migrație.

Modificările propuse astăzi la Codul de vize constituie primul pas al reformei politicii comune a UE în domeniul vizelor — o propunere de actualizare a Sistemului de informații privind vizele (VIS) va urma în primăvara acestui an.

Proceduri mai simple, mai rapide și mai sigure

Actualizările propuse astăzi vizează modernizarea și simplificarea normelor comune ale UE în domeniul vizelor, precum și facilitarea procesului de eliberare a vizelor atât pentru călătorii legitimi, cât și pentru statele membre, consolidând în același timp standardele de securitate aferente procedurii de eliberare a vizelor.

Proceduri mai rapide și mai flexibile: Termenul necesar pentru luarea unei decizii referitoare la cererile de viză va fi redus de la 15 la 10 zile. Astfel, călătorii își vor putea depune cererile cu 6 luni înainte de călătoria planificată, spre deosebire de procedura actuală în care termenul este de 3 luni; operațiunile de completare și de semnare a cererilor vor putea fi efectuate pe cale electronică.
Vize cu intrări multiple cu o perioadă de valabilitate mai mare: Normele armonizate se vor aplica vizelor cu intrări multiple pentru a asigura o mai bună prevenire a fenomenului de „visa shopping” (introducerea de cereri multiple de viză) și pentru a reduce costurile și a economisi timp în beneficiul statelor membre și al persoanelor care călătoresc frecvent. Astfel de vize cu intrări multiple se vor elibera persoanelor de încredere care călătoresc cu regularitate și au un istoric pozitiv în materie de vize pentru o perioadă care poate fi prelungită treptat de la 1 an la 5 ani. Îndeplinirea de către călători a condițiilor de intrare va fi verificată cu rigurozitate, în repetate rânduri.
Vize de scurtă ședere la frontierele externe: În vederea facilitării turismului pe termen scurt, statele membre vor fi autorizate să elibereze vize cu o singură intrare direct la frontierele externe terestre și maritime, în temeiul unor regimuri temporare și sezoniere, sub rezerva îndeplinirii unor condiții stricte. Astfel de vize vor fi valabile pentru o ședere de maximum 7 zile numai în statul membru emitent.
Resurse suplimentare pentru consolidarea securității: Având în vedere costurile de prelucrare care au crescut semnificativ în ultimii ani, se va aplica o creștere moderată a taxei de viză (de la 60 EUR la 80 EUR), care nu a crescut din 2006. Această creștere moderată este menită să le permită statelor membre să mențină niveluri adecvate ale personalului consular în întreaga lume, pentru a asigura controale de securitate mai minuțioase, precum și să își modernizeze echipamentele și software-ul IT, fără a constitui un obstacol pentru solicitanții de viză.

Politica în domeniul vizelor ca instrument de îmbunătățire a cooperării referitoare la returnare și readmisie

Astfel cum au solicitat liderii UE în iunie 2017, Comisia intensifică astăzi, de asemenea, eforturile comune ale UE în materie de returnare și de readmisie, valorificând mai bine efectul de levier al politicii comune a UE în domeniul vizelor. Comisia propune să se introducă un nou mecanism care să declanșeze condiții mai stricte pentru prelucrarea cererilor de viză în cazul în care o țară parteneră nu cooperează suficient cu privire la readmisia migranților în situație neregulamentară, inclusiv a călătorilor care au intrat în mod regulamentar în UE pe baza unei vize, a cărei perioadă de valabilitate a expirat între timp. Noile norme vor prevedea o evaluare periodică de către Comisie a cooperării țărilor din afara UE în materie de returnare. Dacă este necesar, Comisia, împreună cu statele membre, poate decide cu privire la punerea în aplicare mai restrictivă a anumitor dispoziții din Codul de vize, inclusiv timpul maxim de prelucrare a cererilor, durata de valabilitate a vizelor eliberate, costul taxelor de viză și scutirea anumitor călători, cum ar fi diplomații, de plata unor astfel de taxe.

Intensificarea controalelor de securitate

În primăvara acestui an, Comisia va prezenta o propunere de revizuire a Sistemului de informații privind vizele (VIS), care este baza de date în care sunt înregistrate cererile și datele de identificare ale solicitanților. Scopul reformei este să le permită funcționarilor responsabili de acordarea vizelor și polițiștilor de frontieră să realizeze, cu rapiditate și eficacitate, verificări ale antecedentelor solicitanților de vize. Aceasta va elimina și alte deficiențe în materie de informații la nivelul UE, permițându-le autorităților naționale să aibă acces la informații și să facă schimb de informații cu privire la vizele de lungă ședere și la documentele de ședere, în scopul gestionării frontierelor și al asigurării securității.

Dispozițiile de bază vor include verificările obligatorii ale cererilor de viză în raport cu bazele de date relevante privind securitatea și migrația și măsuri care să asigure interoperabilitatea deplină a VIS cu bazele de date de la nivelul UE, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire (EES) recent înființat, precum și Sistemul de informații Schengen (SIS) și Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), prin intermediul unui portal unic de căutare.

Reflecții privind vizele digitale

Înainte de sfârșitul anului 2018, Comisia va lansa un studiu de fezabilitate și va iniția o discuție cu Parlamentul European și cu statele membre cu privire la modul în care procesul de cerere de acordare a vizei poate fi pe deplin digitalizat.

Context

Politica comună a UE în domeniul vizelor facilitează călătoriile către UE în scop turistic și de afaceri, contribuind la economia și la creșterea UE, la promovarea contactelor între persoane și la schimburile culturale. Numai în 2016, aproape 14 milioane de vize Schengen au fost eliberate pentru șederi de scurtă durată (a se vedea cele mai recente statistici privind vizele Schengen).

În prezent, există 105 țări și entități din afara UE care necesită vize pentru a intra în spațiul Schengen (lista completă este disponibilă aici). În general, viza de scurtă ședere eliberată de unul dintre statele Schengen îi conferă titularului dreptul de a călători în cele 26 de state Schengen pe o perioadă de până la 90 de zile în orice interval de 180 de zile.

De la intrarea în vigoare, în 2010, a Codului de vize, contextul în care se aplică politica vizelor s-a schimbat radical. În ultimii ani, UE s-a confruntat cu noi provocări legate de migrație și de securitate. În septembrie 2017, Comisia a anunțat că urma să prezinte idei referitoare la modalitățile de modernizare a politicii comune a UE în domeniul vizelor. Comisia a confirmat că urma să propună o revizuire a Codului de vize în programul său de lucru pentru 2018 și că, în paralel, urma să își retragă propunerea, aflată în dezbatere, pe aceeași temă.

În același timp, UE își modernizează sistemul de informații pentru gestionarea frontierelor, astfel încât să elimine deficiențele în materie de informații și să îmbunătățească securitatea în interiorul frontierelor sale. Viitoarea revizuire a VIS — alături de adoptarea recentă a Sistemului de intrare/ieșire (EES) și a Sistemului UE de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) — va reprezenta un alt element crucial în direcția realizării interoperabilității sistemelor de informații ale UE.

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO