A fost stabilit calendarul admiterii la liceu 2021-2022. Cum se va face repartizarea computerizată

Ultima actualizare: 14-09-2020 13:07
Admitere liceu 2020
Agerpres

Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial.

 

Repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat urmează să se facă în două etape, transmite Agerpres.

Potrivit ordinului, absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile sau au fost declaraţi repetenţi ori doresc să se transfere de la învăţământul profesional la cel liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022.

Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 - 2022 şi care au participat la concursul de admitere în anii precedenţi, dar nu au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, pot participa la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022.

Şedinţele/acţiunile de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, dar şi cele pentru completarea opţiunilor în fişele de înscriere pot fi realizate în unitatea de învăţământ şi prin mijloace electronice de comunicare (telefon, email, videoconferinţă online).

Repartizarea computerizată se va face în două etape în anul școlar 2021-2022
 

Repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape.

În etapele procesului de admitere, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaţilor - nume, iniţiala tatălui, prenume - vor fi publicate în formă anonimizată.

Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V - VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Principalele repere ale admiterii în învățământul liceal în 2021
 

Principalele repere ale admiterii în învăţământul liceal în 2021 sunt:

* 10 - 14 mai - transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a broşurilor cuprinzând informaţii legate de admitere

* 17 mai - 11 iunie - şedinţe/acţiuni de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere şi a planului de şcolarizare, organizate la unitatea de învăţământ sau prin mijloace electronice de comunicare (videoconferinţă online, telefon, email)

* 8 - 14 iulie - completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţi

* 16 iulie - repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a

* 17 - 20 iulie - depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

* 21 iulie - afişarea locurilor rămase libere după prima repartizare computerizată

* 21 - 28 iulie - completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi de către candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizare în prima etapă, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat

* 29 iulie - repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă a admiterii

* 29 - 30 iulie - depunerea dosarelor la şcolile unde au fost repartizaţi

* 2 - 6 august - primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în primele două etape, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată din primele două etape, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi, precum şi a candidaţilor care nu au participat la primele două etape şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională. Repartizarea acestora se face de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti.

Admitere liceu 2020. Rezultatele repartizării la licee
 

Absolvenții clasei a VIII-a au avut la dispoziție cinci zile, între 2 și 6 iulie 2020, pentru a completa fișele cu opțiuni de admitere la liceu.

După ce fișele cu opțiuni ale absolvenților au fost transmise de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea finalizării operaţiunilor specifice, vineri, 10 iulie 2020, are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a, prima etapă.

 

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO