CE intervine pentru redresarea piețelor de capital, în contextul crizei provocate de pandemie

Ultima actualizare: 24-07-2020 16:54
euro
Getty

Comisia Europeană a adoptat vineri, în cadrul strategiei sale generale de redresare în urma crizei provocate de coronavirus, un pachet privind redresarea pieţelor de capital.

La 28 aprilie, Comisia a propus deja un pachet bancar, menit să faciliteze acordarea de împrumuturi gospodăriilor şi întreprinderilor din întreaga UE, relatează Agerpres.

Pachetul de măsuri propune modificări specifice ale normelor pieţei de capital, ceea ce va încuraja investiţiile mai substanţiale în economie, va permite recapitalizarea rapidă a întreprinderilor şi va spori capacitatea băncilor de a finanţa redresarea.

Pachetul conţine ajustări specifice ale Regulamentului privind prospectul, ale MiFID II (Directiva privind pieţele instrumentelor financiare) şi ale normelor privind securitizarea. Toate amendamentele se află în centrul proiectului uniunii pieţelor de capital, care vizează o mai bună integrare a pieţelor de capital naţionale şi asigurarea unui acces egal la investiţii şi oportunităţi de finanţare în întreaga UE.

Comisia propune modificări specifice ale regimului prospectelor - prospectul de redresare al UE: uşor de realizat - uşor de citit - uşor de controlat. Prospectul este un document pe care întreprinderile trebuie să îl divulge investitorilor lor atunci când emit acţiuni şi obligaţiuni. Executivul comunitar propune crearea unui "prospect de redresare al UE" - un tip de prospect sub formă prescurtată - pentru întreprinderile care au un istoric pe piaţa publică. Acest prospect temporar ar fi uşor de realizat pentru întreprinderi, uşor de citit pentru investitori şi uşor de controlat pentru autorităţile naţionale competente. Astfel, lungimea prospectelor s-ar reduce de la sute de pagini la doar 30.

Acest lucru va ajuta întreprinderile să atragă capital, de exemplu acţiuni, în loc să se îndatoreze şi mai mult. Un al doilea set de modificări specifice ale Regulamentului privind prospectul vizează facilitarea colectării de fonduri de către bănci care joacă un rol esenţial în finanţarea redresării economiei reale.

Comisia propune unele modificări specifice ale cerinţelor MiFID II, pentru a reduce anumite sarcini administrative suportate de investitorii cu experienţă în relaţiile dintre întreprinderi. Investitorii cu mai puţină experienţă (cum ar fi gospodăriile care îşi investesc economiile pentru pensie) vor rămâne la fel de protejaţi ca şi înainte.

Aceste modificări se referă la o serie de cerinţe care au fost deja identificate (în cadrul consultării publice privind MiFID/MiFIR) ca fiind excesiv de împovărătoare sau care împiedicau dezvoltarea pieţelor europene. Criza actuală face ca eliminarea sarcinilor inutile şi furnizarea de oportunităţi pieţelor emergente să fie şi mai importante. Prin urmare, Executivul comunitar propune să se recalibreze cerinţele pentru a se asigura faptul că există un nivel ridicat de transparenţă faţă de client, garantându-se totodată cele mai ridicate standarde de protecţie şi costuri acceptabile de asigurare a conformităţii pentru întreprinderile europene.

Consultare publică, lansată în paralel

 

În paralel, Comisia a lansat vineri o consultare publică privind modificările Directivei delegate de completare a MiFID II pentru a spori regimul de acoperire a cercetării pentru emitenţii mici şi cei cu capitalizare medie şi pentru obligaţiuni. În special, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) au nevoie de un nivel corespunzător al investiţiilor în materie de cercetare pentru a avea o vizibilitate suficientă în vederea atragerii de noi investitori. Astăzi propunem, de asemenea, modificarea normelor MiFID care afectează pieţele instrumentelor financiare derivate pe produse energetice. Această modificare este menită să contribuie la dezvoltarea pieţelor de energie denominate în euro - un factor important pentru rolul internaţional al monedei euro - precum şi să le permită întreprinderilor europene să îşi acopere riscurile, protejând în acelaşi timp integritatea pieţelor de mărfuri, în special pentru produsele agricole.

În plus, CE propune un pachet de măsuri de modificare a Regulamentului privind securitizarea şi a Regulamentului privind cerinţele de capital. Securitizarea este un instrument prin care băncile pot să grupeze împrumuturile, să le transforme în titluri de valoare şi să le vândă pe pieţele de capital. Scopul acestor modificări este de a facilita utilizarea securitizării în redresarea Europei, permiţând băncilor să îşi extindă activitatea de creditare şi să elimine din bilanţ expunerile neperformante. Este util să se permită băncilor să transfere o parte din riscul împrumuturilor acordate IMM-urilor către pieţe, astfel încât băncile să poată acorda în continuare credite IMM-urilor.

În special, Comisia propune crearea unui cadru specific pentru securitizarea în bilanţ simplă, transparentă şi standardizată, care ar beneficia de un tratament prudenţial care să reflecte gradul real de risc al acestor instrumente. În plus, Comisia propune eliminarea obstacolelor de reglementare existente în ceea ce priveşte securitizarea expunerilor neperformante. Acest lucru poate ajuta băncile să elimine expunerile neperformante care, din cauza crizei provocate de coronavirus, este posibil să crească. Modificările prezentate astăzi se bazează pe activitatea şi pe analizele ample efectuate în 2019 şi 2020 de Autoritatea Bancară Europeană.

"Depunem în continuare eforturi pentru a ajuta cetăţenii şi întreprinderile din UE în timpul crizei provocate de coronavirus şi al redresării ulterioare. O modalitate de a face acest lucru este de a ajuta întreprinderile să atragă capital de pe pieţele publice. Modificările specifice prezentate astăzi le vor permite întreprinderilor noastre să obţină mai uşor finanţarea de care au nevoie şi să investească în economia noastră. Pieţele de capital sunt vitale pentru redresare, deoarece doar finanţarea publică nu va fi suficientă pentru ca economiile noastre să revină pe calea cea bună. În luna septembrie vom prezenta un plan de acţiune mai amplu privind uniunea pieţelor de capital", a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!  

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO