Ce se dă la Bac la Biologie 2022. Ce a picat la Biologie - subiecte și modele

Ultima actualizare: 21-06-2022 21:20
examen
Shutterstock

Candidații înscriși la Bacalaureat 2022 au susținut probele la Limba română și la Matematică și mai au doar un ultim test, proba la alegere a profilului. Mulți bsolvenți ai claselor cu profil real sau tehnologic au ales să dea Bac-ul din Biologie.

 

Cei care au ales să dea ultima proba scrisă la Biologie au putut alege între Biologie animală și vegetală, materie studiată în clasele a IX-a și a X-a sau la Anatomie, materia pe care au studiat-o în clasele a XI-a și a XII-a.

Pentru ambele variante de examen, candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Ce trebuie să înveți pentru Bac la Biologie

În cadrul examenului la Biologie vegatală și animală se evaluează modul de descriere a particularităţilor structurale şi funcţionale ale celulelor, ţesuturilor, organelor, sistemelor de organe la plante, animale şi om, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

În cadrul examenului la Anatomie se evaluează nivelul de identificare a principalelor componente structurale ale sistemelor de organe la om, precum şi funcţiile acestora.

Programa Bacalaureat 2022 Biologie vegetală și animală

În clasele a IX-a și a X-a, elevii au studiat biologia vegetală și animală. În cadrul examenului la Biologie vegetală și animală se evaluează noțiunile candidațiilor despre virusuri, regnuri, bacterii, fungi, plante și animale, precum și clasificarea acestora.

De asemenea, candidații trebuie să cunoască informații despre structura și funcțiile fundamentale ale organismelor vii, să caracterizeze funcția de nutriție, respirație, circulație, excreție, relație, reproducere la plante și la om.

Programa Bacalaureat 2022 Anatomie

În clasele a XI-a și a XII-a, elevii au studiat Anatomie și Fiziologie umană, Genetică și Ecologie umană.

În cadrul examenului la Anatomie se evaluează cunoașterea informațiilor despre alcătuirea corpului uman și funcțiile fundamentale ale organismului uman (funcțiile de relație, funcțiile de nutriție și de reproducere).

În ceea ce privește cunoștințele dobândite în clasa a XII-a, candidațiilor li se evaluează noțiunile despre gentică și genetică moleculară.

Structura subiectelor la Biologie animală și vegetală de la Bac 2022

Examenul la Biologie vegetală și animală este structurat pe trei subiecte.

Primul subiect este de tip grilă, în care candidații au de completat spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare, trebuie să încercuiască varianta corectă în cadrul unui enunț dat și să stabiliească care afirmație este corectă și care este falsă.

La subiectul doi, candidații au de rezolvat două probleme, una despre încrucișarea soiurilor și cealaltă despre sistemul circulator al mamiferelor.

La ultimul subiect, canidații au de răspuns la mai multe cerințe ce vizează cunoștințele dobândite despre funcțiile principale ale organismelor și ale plantelor.

Structura subiectelor la Anatomie de la Bac 2022

La fel ca la varianta de la biologie vegetală și animală, și examenul la anatomie este structurat pe trei subiecte.

Un subiect este de tip grilă, unul este de rezolvare a problemelor aplicând noțiunile cunoscute și ultimul subiect, în care se evaluează cunoștințele necesare despre funcțiile vitale și sistemele organismului uman.

Modele de subiecte la Biologie pentru Bac 2022

Ministerul Educației a publicat pe site-ul edu.ro un model pentru fiecare variantă de examen.

Subiecte Biologie vegetală și animală

Barem Biologie vegetală și animală

Subiect Anatomie

Barem Anatomie

Ce s-a dat la Biologie la Bac 2021 

Având în vedere că programa pentru Biologie, indiferent de materia aleasă, este aceeași ca și în 2021, subiectele și modele primite de absolvenți la ediția trecut pot fi folosite pentru testare și la BAC 2022. 

Subiecte Biologie vegetală și animală - model 2021

Barem Biologie vegetală și animală - model 2021

Subiect Anatomie - model 2021

Barem Anatomie - model 2021

Subiectele la Biologie vegetală la BAC 2021

Calendar Bacalaureat 2022 - sesiunea de vară

• 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
• 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
Probele orale de la Bac 2022
• 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
• 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
• 9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D
• 14 – 15 iunie 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

Probele scrise de la Bac 2022

• 20 iunie 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
• 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
• 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
• 23 iunie 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

Afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2022

• 27 iunie 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00)
• 27 iunie 2022: depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 –18:00
• 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
• 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

 

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO