Care sunt cele mai importante modificări ale Codului Penal, aplicate de comisia Iordache


Ultimul update: Miercuri 28 Noiembrie 2018 10:13
Data publicarii: Luni 02 Iulie 2018 07:32
Categorie: Stiri Politice
comisia de modificare a legilor justiției

Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei a adoptat luni, cu 15 voturi "pentru" şi 7 voturi "împotrivă", raportul la proiectul de lege privind modificarea Codului penal, urmând ca marţi să intre la votul din plenul Senatului.

CITIȚI în acest articol - cele mai importante modificări: 

-►Comisia Iordache a adoptat raport favorabil la modificările aduse la Codul penal
-► Nu constituie grup infracţional organizat un grup format ocazional pentru comiterea imediată de infracţiuni
-► Articolul 298 din Codul penal privind neglijenţa în serviciu a fost abrogat
-► Abuzul în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, emiterii sau aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern
-► Comisia Iordache a modificat abuzul în serviciu: Prejudiciul până la nivelul salariului minim brut pe economie nu se pedepseşte
-► Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
-► Dacă funcţionarul public se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca şi cum acesta ar fi fost condamnată riscă închisoare
-► Închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă pentru divulgarea de informaţii confidenţiale dintr-un dosar
-► Favorizarea făptuitorului de către rude până la gradul II sau afini nu se mai pedepseşte
-► Deputatul USR Stelian Ion este revoltat de propunerea Ministerului justiției privind modificarea infracțiunii de abuz în serviciu și susține că ”s-a ținut la sertar acest text ca sa nu iasa cu zecile de mii lumea în stradă, de revoltă”.

Conologia evenimentelor, luni, 2 iulie:

ora 17.30 Comisia specială pentru legile justiţiei a întocmit, luni, un raport de admitere a modificărilor aduse la Codul penal, cu 15 voturi "pentru", şapte "împotrivă". Proiectul va fi introdus marţi pe ordinea de zi a plenului Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.

Printre amendamentele admise figurează posibilitatea eliberării condiţionate, dacă s-a executat jumătate din pedeapsă, în loc de două treimi cum este în prezent, în cazul în care pedeapsa cu închisoarea este mai mică de zece ani.

Un alt amendament îl vizează condamnatul care a împlinit vârsta de 60 de ani şi care poate beneficia de eliberare condiţionată, după executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei cu închisoarea, dacă aceasta nu depăşeşte zece ani sau cel puţin jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de zece ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare.

Un amendament admis luni se referă la abuzul în serviciu, în sensul că pragul pentru această infracţiune a fost stabilit la nivelul salariului minim brut pe economie.

"Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, reglementate expres prin legi, ordonanţe de guvern sau OUG, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, un folos material necuvenit şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă", se precizează în amendament.

Totodată, parlamentarii majorităţii din comisie au votat un amendament care vizează abrogarea articolului privind neglijenţa în serviciu.

ora 16.35 Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi - au decis  parlamentarii Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justiţiei, care au amendat articolul 367 Cod penal - "Constituirea unui grup infracţional organizat".

Conform amendamentului CSM, preluat de PSD, alineatul 6 din articolul 367 se modifică şi va avea următorul cuprins, potrivit Agerpres:

"Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din 3 sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material. Nu constituie grup infracţional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului. Prin infracţiune gravă se înţelege oricare dintre infracţiunile prevăzute de art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, inclusiv acelea pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare."

În prezent, prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.

ora 16.25 Articolul 298 din Codul penal privind neglijenţa în serviciu a fost abrogat în Comisia specială pentru legile Justiţiei, cu 12 voturi "pentru" şi două abţineri.

Forma iniţială a textului de lege prevedea că "încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă".

Anterior, reprezentanţii Opoziţiei au propus eliminarea abrogării acestui articol, propunere care nu a întrunit numărul necesar de voturi.

ora 16.15 Abuzul în serviciu nu se aplică în cazul elaborării, emiterii sau aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern, a decis luni Comisia parlamentară specială pentru legile Justiţiei.

"Dispoziţiile alineatelor (1) şi (2) nu se aplică în cazul elaborării, emiterii sau aprobării actelor adoptate de Parlament sau Guvern", precizează amendamentul adoptat de parlamentari, care se referă la articolul 297 privind abuzul în serviciu, potrivit Agerpres.

Alineatul 1 prevede, conform formei adoptate de comisie:

"Fapta funcţionarului public, aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, reglementate expres prin legi, ordonanţe de guvern sau OUG, care refuză să îndeplinească un act sau îl îndeplineşte prin încălcarea atribuţiilor astfel reglementate, a unor dispoziţii exprese dintr-o lege, Ordonanţă de urgenţă sau Ordonanţă de guvern, în scopul de a obţine pentru sine, soţ, rudă sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, un folos material necuvenit şi prin acesta cauzează o pagubă certă şi efectivă mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie sau o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă".

Potrivit alineatului 2, care rămâne nemodificat: "Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA".

ora 15.35 Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justiţiei au modificat articolul 297 din Codul penal, referitor la abuzul în serviciu.

A fost adoptat un amendament al PSD, conform căruia pragul pentru această infracţiune nu se pedepseşte dacă nu depăşeşte salariul minim brut pe economie.

ora 15.30 Liberalii vor transmite, marţi, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului o scrisoare prin care cer suspendarea dezbaterilor pe Codul penal până la momentul în care Comisia de la Veneţia se va pronunţa asupra modificărilor, a anunţat preşedintele PNL, Ludovic Orban.

El a arătat că PNL va cere şi CCR să amâne dezbaterea sesizării de neconstituţionalitate în cazul Codului de procedură penală.

ora 14.00 Comisia parlamentară pentru modificarea legilor justiției ia o pauză de 30 de minute, deoarece parlamentarii trebuie să participe și la ședința de plen.

ora 13.30 Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia, a hotărât Comisia parlamentară specială pentru legile Justiţiei.

Potrivit modificării propuse de CSM la art. 290 privind darea de mită, modificare preluată de PSD - ALDE, "mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii acesteia".

Forma iniţială a textului prevedea că "mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta".

Şi art. 291 privind traficul de influenţă a fost uşor modificat: "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase materiale (spre deosebire de forma iniţială în care foloasele nu erau determinate - n.r.), direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani".

ora 13.45 Comisia a modificat art. 277, privind "Compromiterea intereselor justiţiei".

Conform unui amendament UDMR, "(1) Divulgarea, fără drept, de informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare în primă instanţă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(3) Dezvăluirea, fără drept, de informaţii dintr-o cauză penală, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Dacă fapta este săvârşită de un magistrat sau de un reprezentant al organului de urmărire penală, pedeapsa se majorează cu jumătate".

ora 13.00 Comisia Iordache a decis modificare articolului 277 din Codul penal privind compromitea intereselor justiţiei.

Astfel, dacă funcţionarul public se referă la o persoană suspectată sau acuzată ca şi cum acesta ar fi fost condamnată riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă declaraţia se face în numele unei autorităţi publice pedeapsa se măreşte cu o treime.

În luna mai, președintele Klaus Iohannis a fost amendat de CNCD cu 2.000 de lei pentru că a folosit expresia “penali”.

ora 12.30 Favorizarea făptuitorului de către rude până la gradul II sau afini nu se mai pedepseşte, au decis parlamentarii membri în Comisia specială pentru legile Justiţiei, condusă de deputatul PSD Florin Iordache.

Comisia a modificat art. 269 - “Favorizarea făptuitorului” astfel: “Favorizarea săvârşită de un membru de familie sau afin până la gradul II nu se pedepseşte”. DETALII AICI.

În prezent, favorizarea săvârşită de un membru de familie se pedepseşte, indiferent de gradul de rudenie.

ora 11.35 Dezbateri în comisie:

Deputatul USR Stelian Ion: S-a ținut la sertar acest text ca sa nu iasa cu zecile de mii lumea în stradă, de revoltă. Pentru că scapă pe acest text - nu spun doar de Liviu Dragnea, că nici nu mă mai interesează deja persoana domnului Liviu Dragnea - dar scapă foarte mulți funcționari publici care au săvârșit infracțiuni grave cu prejudicii foarte mari. S-a stabilit un prag, dar s-a modificat pur și simplu întregul text.

Și mesajul este: dragi tineri, nu mai citiți, nu mai învățați, nu mai contează Codul Penal. Ăsta este Codul Penal actual, da? Deci așa se legiferează în România.

Nu mai învățați, plecați afară din țară dacă vreți să trăiți decent, că în România u mai aveți ce căuta. Domnul ministru Toader spune de colaborare loială între instituții. Aceasta este o colaborare loială între instituții? Să ne pună la dispoziție acest text fără nicio argumentare, nimic, scris la repezeală pe genunchi. În ce bază a venit cu textul ăsta? Pe ce argumente? De ce a modificat elementul care se referă la partea subiectivă a infracțiunii? ”În scopul de a obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul al II lea inclusiv”. Adică dacă nu se dovedește că ai făcut pentru tine acea infracțiune și ai săvârșit-o pentru un prieten de al tău și l-ai îmbogățit cu milioane de euro e în regulă! Asta ne spune domnul ministru.

 De ce este atâta grabă? A fost sesizată și Comisia de la Veneția.

Deputatul UDMR Martin Arpad: Cee ce faceți prin dezinformările din public este o enormitate. Comisia de la Veneția se va ocupa cu cele 3 legi ale justiției, nu cu această problematică ridicată astăzi. Poate mă ascultați și pe mine, că eu v-am ascultat toate inepțiile. Comisia de la Veneția și-a spus punctul de vedere. Clar? 

Deputatul PSD Florin Iordache: Bun, hai să depășim.

Senatorul PNL Alina Gorghiu cere o pauză de o oră, ca la dezbateri să vină și ministrul Justiției Tudorel Toader, pentru a prezenta concret propunerea de modificare a infracțiunii de abuz în serviciu.

Deputatul PSD Florin Iordache: În acest moment domnul ministru este în concediu. Astăzi, ministrul Justiției este doamna secretar de stat. Punct.

ora 11.00 Deputatul USR Stelian Ion a scris pe pagina de Facebook că propunerea lui Tudorel Toader privind redefinirea abuzului în serviciu îi va scăpa pe Liviu Dragnea și baronii locali.

ora 10.30 Ministerul Justiției a transmis comisiei speciale din Parlament, care este condusă de Florin Iordache, o propunere de modificare a articolului 297 din Legea 286/2009 privind Codul Penal.

Acest articol se referă la abuzul în serviciu, iar propunerea ministrului Justiției este impunerea unui prag echivalent cu salariul minim, însă numai dacă funcționarul public ”obține pentru sine, soț, rudă sau afin până la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial și prin aceasta cauzează o pagubă, certă și efectivă”.

În şedinţa de joi, parlamentarii comisiei au adoptat mai multe modificări la Codul penal ajungând la articolul 270.

Florin Iordache a precizat că pentru reglementarea articolului privind abuzul în serviciu sunt depuse peste 30 de propuneri, fiind aşteptată şi cea a Ministerului Justiţiei.

Toader: Am propus ca pragul la abuz în serviciu să fie echivalentul salariului minim brut

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat duminică faptul că instituţia pe care o conduce a propus ca pragul pentru abuz în serviciu să fie echivalentul salariul minim brut pe economie.

"Am opinat - şi asta este propunerea noastră - ca pragul să fie echivalentul unui salariu minim pe economie, dar nu un minim net, ci un minim brut. Noi avem la Comisia specială pe cineva care reprezintă Ministerul Justiţiei (...). Noi am transmis deja această propunere. (...) Dacă valoarea e sub înseamnă că nu prezintă pericol social şi fapta nu intră în sfera ilicitului penal, va rămâne în sfera ilicitului disciplinar.

Dacă valoarea pagubei e mai mare de salariul minim, se pune problema răspunderii penale, dar judecătorul are după aceea instrumente - şi procurorul, judecătorul în special - de a individualiza pedeapsa, pe de-o parte, modalitatea de executare a pedepsei, pe de altă parte, putând pronunţa şi amânarea executării pedepsei", a spus Toader, duminică, la RTV, potrivit Agerpres.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Liviu Dragnea si Florin Iordache Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer
comisia de modificare a legilor justiției Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer
klaus iohannis Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Agerpres Pro TV

Un deputat USR a rupt Codul Penal, după ce a auzit propunerea ministrului Toader privind abuzul în serviciu
Un deputat USR a rupt Codul Penal, după ce a auzit propunerea ministrului Toader privind abuzul în serviciu
Legile justiției, modificate. Favorizarea făptuitorului de către rude până la gradul II nu se mai pedepseşte
Legile justiției, modificate. Favorizarea făptuitorului de către rude până la gradul II nu se mai pedepseşte
”Dragnea scapă de condamnare”. Reacția USR după propunerea lui Toader pentru abuzul în serviciu
”Dragnea scapă de condamnare”. Reacția USR după propunerea lui Toader pentru abuzul în serviciu
Ministrul Toader vrea pedepsirea abuzului în serviciu numai dacă funcționarul ”obține un folos patrimonial”
Ministrul Toader vrea pedepsirea abuzului în serviciu numai dacă funcționarul ”obține un folos patrimonial”
VIDEO PROTVPLUS.RO
Andreea Antonescu, despre secretele trupei "Andre"

Andreea Antonescu a vorbit despre primul concert "Andre"


12:59
Cristina Bălan, amintiri din perioada "Impact"

Cristina Bălan a fost solista trupei "Impact"


10:48
Lora ne dezvăluie secretul frumuseții: "E un vis din copiărie!"

Lora a lansat o cremă hidratantă


04:15
Școala de vară, o variantă pentru vacanță!


Ion Alexandru: "Unii copii își doresc să ajungă prezentatori, alții politicieni"


03:25
Bogdan Marian Tascau (D-l Problema) ne dezvaluie secrete din trecut

Fostul membru al trupei MB&C, despre semnficatia numelui "D-l Problema"


15:41
Marius Moga și-a dus gașca la piscină

Tabăra de creație "Demoga Music Junior Camp", la a 5-a ediție


07:03
Mihaela Cernea: de la muzică, la sport

Mihaela Cernea face sport de 3 ani


03:22
Nicola, povești din anii de glorie:"Prima decizie importanta a mea a fost cand eram clasa a doua"

"Înainte eram obsedată de a căștiga numeroase premii, dar mi-am dat seama că dragostea publicului contează cel mai mult!"


17:26
Mihaela Cernea: de la muzică, la sport

Mihaela Cernea face sport de 3 ani


03:22
Emilian, noua revelație a lui Smiley

Emilian a lansat o nouă piesă, "Iubește-mă"


04:19
teodorovici
Teodorovici, către tinerii din internship: Cei care lucrează aici sunt înjuraţi zi de zi
Taxă pe toate pensiile mai mari de 10 000 de lei. Ce spun sursele politice
Iohannis a vorbit la telefon cu Dăncilă despre cele trei propuneri de miniștri
Iohannis o felicită pe Ursula von der Leyen: Aştept cu nerăbdare o cooperare strânsă
Reacția lui Dăncilă, criticată în PE: ”Guvern complet obsedat de subordonarea justiţiei”
Cum a vorbit Dăncilă fără foaie în Parlamentul European. Discursul coeziunii
Pro Romania, Victor Ponta, Adrian Tutuianu
Ţuţuianu: Pro România trebuie să desemneze candidat propriu la prezidenţiale
Carmen Dan îl va vizita la penitenciar pe Liviu Dragnea: "Evident că da”
Carmen Dan, dezvăluiri despre plecarea sa din MAI: Dăncilă ”nu mi-a cerut demisia!”
Poliția italiană a descoperit un adevărat arsenal de război. Cine a fost vizat de operațiune
Dăncilă a cerut în plenul PE ca România să intre în Schengen și să iasă de sub MCV
Scandal în PSD după remanierea a două ministere. Carmen Dan și Dăncilă se atacă reciproc