Consimțământ pentru Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Ultima actualizare: 10-01-2019 18:54
GDPR

Consimțământ pentru Prelucrarea de Date cu Caracter Personal de către ProTV.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ EC (denumit în continuare „RGPD”),

Prin abonarea la newsletterul StirilePROTV sunt de acord cu prelucrarea Datelor mele cu Caracter Personal de către

PRO TV S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bdul. Pache Protopoescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/24578/1992, având cod unic de înregistrare: 2835636, Responsabilul privind confidenţialitatea datelor: gdpr.general@protv.ro şi Responsabilul cu protecția datelor: dpo@cme.net, (denumit în continuare „Operatorul de date”).

Datele cu caracter personal, respectiv numărul de telefon, numele și imaginea profilului de utilizator al serviciului de comunicare WhatsApp („Datele cu Caracter Personal”), vor fi prelucrate în scopul primirii unor comunicări comerciale în legătură cu programele şi serviciile oferite Operatorul de date şi vor fi stocate pentru întreaga perioadă în care veți avea calitatea de abonat al newsletterului StirilePROTV, respectiv până la retragerea consimțământului de către dumneavoastră.

Informații privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Caracterul voluntar, dreptul de retragere a consimțământului și dreptul de ștergere

Operatorul de date colectează și prelucrează Datele cu Caracter Personal enumerate mai sus în temeiul consimțământului dumneavoastră.

Prin trimiterea mesajului „Stop” către numărul de telefon „0751.121.112” înţelegeţi faptul că sunteţi liber/ă să vă retrageţi consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului va fi gratuită și fără niciun fel de consecințe în legătură cu relațiile existente sau viitoare cu Operatorul de date. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia (acestora). În caz de retragere, Operatorul de date va înceta toate activitățile de prelucrare pe baza consimțământului respectiv. Cu toate acestea, Operatorul de date nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal prelucrate în scopul executării unui contract încheiat cu dumneavoastră sau în baza altui temei de prelucrare decât consimțământul. Cele de mai sus nu aduc atingere dreptului dumneavoastră de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc pe care Operatorul de date le stochează, în conformitate cu Articolul 17 din RGPD.

Alte Drepturi ale Persoanelor Vizate

Prin prezenta notă de informare vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile RGPD şi ale legislaţiei incidente din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, beneficiaţi de o serie de drepturile în ceea ce privește prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, în special dreptul de a solicita de la Operatorul de date accesul și rectificarea Datelor cu Caracter Personal, restricționarea prelucrării acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și dreptul la portabilitatea lor. Mai multe detalii privind drepturile persoanelor vizate sunt disponibile pe site-ul web al Operatorului de date disponibil la următoarea adresă: .

Stocarea Datelor/Transferul Datelor

Odată cu exprimarea consimţământului pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopul indicat în prezenta notă de informare înţelegeţi că este posibil ca Operatorul de date să fie obligat să prelucreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care v-aţi exprimat consimțământul, în cazul în care Operatorul de date are o obligaţie legală în acest sens, în temeiul unui contract sau dacă prelucrarea este necesară pentru exercitarea drepturilor legitime ale Operatorului de date (sau drepturile legitime ale altor persoane).

Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul de date poate desemna persoane împuternicite care să realizeze prelucrarea datelor mele cu caracter personal colectate pe baza consimțământului de mai sus. Persoanele împuternicite de către Operatorul de date desemnate au pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru ca prelucrarea să respecte cerințele reglementărilor legale relevante și pentru ca drepturile persoanelor vizate să fie protejate. O listă a acestor persoane împuternicite de către Operatorul de date este disponibilă la cerere de la Responsabilul privind confidenţialitatea datelor care poate fi contactat la următoarea adresă e-mail: gdpr.general@protv.ro

Datele cu Caracter Personal pot fi furnizate și subsidiarelor CME sau, acolo unde legislația aplicabilă prevede astfel, autorităților guvernamentale și publice (de exemplu instanțe judecătorești, poliție, autorități de reglementare și de administrare financiară etc.).

Datele cu Caracter Personal pot fi transferate în cadrul Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European (de exemplu către persoanele împuternicite de către Operatorul de date, companiile afiliate CME etc.) și, în conformitate cu reglementările legale aplicabile, și catre ţări terțe (din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European), inclusiv către țări care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. În cazul în care transferul nu se bazează pe o decizie privind caracterul adecvat sau pe o derogare aplicabilă, Operatorul de date va oferi garanții adecvate. O copie a acestor garanţii adecvate este disponibilă la cerere, de la Responsabilul privind confidenţialitatea datelor care poate fi contactat la următoarea adresă e-mail: gdpr.general@protv.ro sau de la Responsabilul cu protecţia datelor care poate fi contactat la următoarea adresă e-mail: dpo@cme.net.

Procesul decizional automatizat

Datele cu caracter personal pe care Operatorul de date le colectează și le prelucrează în baza consimțământului de mai sus nu vor fi supuse unui proces decizional automatizat, inclusiv al creării de profiluri.

Persoane de contact:

În cazul unor neclarităţi cu privire la conformitatea prelucrării Datelor cu Caracter Personal aveţi dreptul să contactaţi Responsabilul privind confidenţialitatea datelor la adresa gdpr.general@protv.ro, Responsabilul cu protecția datelor CME la dpo@cme.net sau Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la .

Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO