Metodologia de inscriere in invatamantul primar, aprobata de Pricopie si publicata in MO

Ultimul update: Vineri 29 Martie 2013 06:58
Data publicarii: Marti 26 Martie 2013 21:11
Categorie: Social
sala de clasa goala

Metodologia de inscriere in invatamantul primar pentru 2013-2014 - care prevede, printre altele, mentinerea clasei pregatitoare in ciclul primar si organizarea acesteia atat in scoli, cat si in gradinite - a fost aprobata de ministrul Educatiei.

"Ministrul Educatiei Nationale, Remus Pricopie, a aprobat, prin Ordin de Ministru, Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014", se precizeaza intr-un comunicat remis MEDIAFAX de Ministerul Educatiei.

Ordinul aprobat de Pricopie a fost publicat ulterior in Monitorul Oficial.

Conform metodologiei, clasa pregatitoare ramane in invatamantul primar si poate fi organizata atat in spațiile școlilor, cat și in incinta gradinițelor, inscrierile pentru anul scolar 2013-2014 urmand sa inceapa la 2 aprilie, dupa cum s-a precizat in calendarul propus de Ministerul Educatiei.

Metodologia prevede ca, pentru informarea parinților și a publicului interesat și pentru a permite parinților luarea unor decizii in cunoștința de cauza privitoare la opțiunea pentru o unitate de invațamant sau alta, fiecare unitate de invațamant va pune la dispoziție și informații referitoare la locul de desfașurare a activitații corespunzatoare clasei pregatitoare (in spațiul școlilor sau a gradinițelor), la posibilitatea organizarii programului "Școala dupa școala", la organizarea și dotarea spațiului școlar etc.

Ministerul Educatiei a precizat anterior ca nu sunt diferențe intre clasele pregatitoare organizate in scoli si cele din incinta gradinitelor. "Toate au fost gandite și amenajate astfel incat sa ofere cele mai bune condiții pentru desfașurarea procesului educațional. In ambele locuri vor preda exclusiv invațatori/invațatoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregatitoare. Curriculum-ul va fi același, indiferent de locul unde se desfașoara cursurile pentru clasa pregatitoare. Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate in urma cu un an de catre Ministerul Sanatații, pentru copiii care intra in clasa pregatitoare. Ministerul Educației Naționale va continua programul privind dotarile cu mobilier și material didactic, specifice pentru clasa pregatitoare, acolo unde unitațile de invațamant vor solicita acest lucru, ca urmare a organizarii unor clase suplimentare", a explicat institutia condusa de ministrul Remus Pricopie.

In clasa pregatitoare se vor putea inscrie, pentru anul școlar 2013-2014, copiii care implinesc 6 ani pana la 31 august 2013, inclusiv, dar si, la solicitarea parinților, cei care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.

Copiii care implinesc varsta de 7 ani pana la 31 august 2013, inclusiv, pot fi inscriși, la cerere, in clasa I, chiar daca nu au parcurs, anterior, clasa pregatitoare. De asemenea, la solicitarea parinților, in clasa I vor putea fi inscrisi copiii care implinesc 7 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I. "Orice alta situație va fi rezolvata de catre inspectoratele școlare, in interesul educațional al elevului și in conformitate cu cadrul legal", a precizat ministerul.

Conform metodologiei, parintele va putea opta pentru inscrierea la școala de circumscripție (in aceasta situație, copilul este automat inscris) sau pentru o unitate de invațamant, alta decat școala de circumscripție (in aceasta situație, copilul este inscris in limita locurilor libere și, daca este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare).

Totodata, parintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție sa fie rezervat pentru eventualitatea in care copilul nu este inscris la unitatea de invațamant pentru care a facut opțiunea.

"Toți copiii ai caror parinți solicita inscrierea in clasa pregatitoare, la școala de circumscripție, vor fi inmatriculați la unitatea de invațamant solicitata. Pe locurile libere, se inscriu și, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localitați, in conformitate cu solicitarile parinților și cu prevederile prezentei metodologii. In sensul prezentei metodologii, numarul locurilor libere la clasa pregatitoare este stabilit ca diferența dintre numarul de locuri alocate pentru clasa pregatitoare și numarul de copii din circumscripție care trebuie inscriși la acel nivel de clasa. De exemplu, daca in circumscripția școlara a unei unitați de invațamant exista 40 de copii care trebuie inscriși la clasa pregatitoare, atunci școala primește prin planul de școlarizare 2 clase pregatitoare (50 de locuri). Ca urmare, numarul de locuri libere este de 10 la clasa pregatitoare (50-40)", prevede metodologia.

In situația in care, intr-o unitate de invațamant, numarul cererilor de inscriere de la parinți al caror domiciliu se afla in afara circumscripției școlare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite in conformitate cu prevederile metodologiei.

La departajare, primele vor fi aplicate criteriile generale: copilul are un anumit tip de handicap; este orfan de unul sau de ambii parinți; provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial; are un frate sau o sora inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invațamant dorita.

Criteriile specifice, aplicate dupa cele generale și numai daca acestea nu reușesc sa faca departajarea intre copii, sunt elaborate de catre fiecare unitate de invațamant in parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa țina cont de faptul ca toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția sociala, financiara, indiferent de naționalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.

Ministerul garanteaza ca fiecare copil are un loc asigurat in clasa pregatitoare, precizand ca locurile alocate prin cifra de școlarizare pentru clasa pregatitoare sunt mai mari sau egale cu numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invațamantul primar.

"In vederea inscrierii in clasa pregatitoare a tuturor copiilor care au varsta corespunzatoare, inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) iau in considerare propunerile conducerilor unitaților de invațamant referitoare la numarul de clase pregatitoare rezultate in urma recensamantului copiilor realizat, pentru fiecare circumscripție școlara, in colaborare cu autoritațile administrației publice locale. Numarul de clase pregatitoare cuprins in planul de școlarizare alocat de ISJ/ISMB fiecarei unitați de invațamant ține cont de capacitatea de cuprindere a acesteia, determinata de numarul salilor de clasa in care poate fi organizat, in mod corespunzator, procesul de invațamant la clasa pregatitoare, dar și la celelalte clase ale școlii, și de obligativitatea cuprinderii in școala a tuturor copiilor din circumscripția școlara", se mai arata in metodologie.

La alocarea numarului de clase pregatitoare se ține cont de numarul copiilor care au implinit varsta pentru a incepe invațamantul primar, de arondarea strazilor la unitațile de invațamant sau de cea mai buna oportunitate educaționala identificata, conform metodologiei.

In situația in care capacitatea unei unitați de invațamant nu permite cuprinderea in clasa pregatitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlara stabilita in anul școlar anterior, precum și in alte situații justificate, ISJ și ISMB pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare astfel incat sa asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor in clasa pregatitoare.

Inscrierile vor avea loc in doua etape, conform calendarului propus de minister. Prima etapa este programata in perioada 2-22 aprilie (de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 20.00, si sambata, intre orele 8.00 si 13.00), iar a doua, intre 8 si 17 mai.

La etapa a doua participa doar copiii care nu au fost cuprinși intr-o unitate de invațamant, dupa prima etapa. Potrivit proiectului privind calendarul inscrierilor, daca, dupa prima etapa, copiii nu sunt cuprinși in nicio unitate de invațamant, parinții vor completa o noua cerere de inscriere, repartizarea urmand sa se faca pe locurile ramase disponibile dupa prima etapa. Unitațile de invațamant sunt obligate sa afișeze situația copiilor inscriși și a locurilor ramase disponibile, dupa fiecare etapa de inscriere.

Actele necesare la inscriere sunt: cerere-tip de inscriere; copii dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; certificatul de naștere al copilului; documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul); alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

Inscrierea se va face la unitatea de invațamant la care parintele dorește sa fie admis copilul. Astfel, cererile-tip pot fi completate și validate direct la unitatea de invațamant la care parintele dorește inscrierea copilului, insa pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesand casuța de pe prima pagina, intitulata Inscriere in invațamantul primar. Formularul va fi disponibil online din 2 aprilie. In cazul completarii online, parintele va trebui sa mearga la unitatea de invațamant la care dorește inscrierea copilului, pentru validarea cererii.

In cazul invatamantului particular, inscrierea se face in prima etapa (2 - 22 aprilie), direct la unitatea de invațamant sau pe formularul online, daca unitatea de invațamant autorizata/acreditata și-a introdus toate datele in aplicația informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare, la fel ca unitațile de invațamant de stat. "Daca nu, inscrierea se face doar la unitatea de invațamant. In cazul inscrierii online, validarea inscrierii se face la sediul unitații de invațamant dorite. Daca, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invațamant dorita de parinte, copilul poate fi inscris la școala de circumscripție, numai daca parintele a solicitat și aceasta opțiune in formularul de inscriere. In caz contrar, participa la a doua etapa de inscriere (8 - 17 mai)", a explicat ministerul.

Parintii isi pot lua informatii privind inscrierile in ciclul primar din patru surse, mai prevede metodologia.

Prima sursa este internetul, astfel ca inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagina a site-urilor lor, o rubrica, denumita Inscrierea in invațamantul primar 2013, care poate fi accesata și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, www.edu.ro, la rubrica Inscrierea in invațamantul primar 2013. Pagina devine valabila incepand cu data de 25 martie.

A doua sursa de informare sunt scolile, cu ocazia unui eveniment denumit "Ziua porților deschise". Astfel, fiecare unitate de invațamant in care exista clasa pregatitoare are obligația sa organizeze acest eveniment public intr-una din zilele din intervalul 30 martie - 7 aprilie. Parinții și copiii vor putea vizita spațiile și vor putea discuta cu cadrele didactice.

Parintii se vor putea informa si de la gradinite. In perioada 1-12 aprilie, vor fi organizate intalniri pentru informarea și consilierea parinților ai caror copii se afla in gradința și care vor fi cuprinși in invațamantul primar in anul școlar 2013 - 2014.

A patra sursa de informare propusa de minister este un Telverde cu numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezinta indicativul pentru județ (de pilda Arad - 257).

Proiectele privind metodologia de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar urmator si calendarul inscrierilor s-au aflat in dezbatere publica pana la 24 martie.

sala de clasa goala Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Mediafax

VIDEO PROTVPLUS.RO
Va vedem, Sibiu
”Vă vedem!” Se împlinește un an de când oamenii din Sibiu ies zilnic în stradă
Momentul magic din an în care toţi copiii îi scriu lui Moş Crăciun. Scrisoarea unor fraţi sărmani din Piteşti
Legea care stabileşte că patronul decide când îşi iau concediu angajaţii. Ce riscă cei care o încalcă
Busu este bine și se pregătește să revină cu Vremea și Problema lui Busu
Donații pentru pacienții nevoiași, oferite de personalul medical dintr-un spital din Botoșani
Socializarea s-a mutat aproape exclusiv în mediul virtual. Efectele acestei dependențe
maraton caritabi targu mures
Sute de oameni au alergat în Târgu Mureș ca să strângă bani pentru copiii săraci
Marian Godină, poveste revoltătoare despre un taximetrist și o mamă fără bani de cursă: ”I-a luat laptele!”
ProTV, lider de audiență cu ”Singur acasă”. Reacțiile românilor pe Facebook
Credincioșii s-au îmbrâncit la sfințirea noii biserici din Techirghiol: ”Ce faceți, săriți gardul?”
Aglomerație la Târgul de Crăciun din Capitală. Cozi la mâncare și la patinoarul cu acces gratuit
Târgul de Crăciun din Constanța și-a deschis porțile. Cum au fost întâmpinați vizitatorii