Ce pică la Filosofie la Bac 2023. Programa la Filosofie de la Bacalaureat 2023

Cum se calculează media la Bac în 2022
Getty

Absolvenții liceelor cu profil umanist au putut alege pentru ultima probă a examenului de Bacalaureat 2023 o materie din domeniul Științelor Sociale, cum ar fi Filosofia. Această materie este opțională și poate fi aleasă la ultima probă a examenului.

Probele scrise de la examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie, vor începe pe 26 iunie 2023 cu proba scrisă la Limba română. Examenul de Bacalaureat 2023, sesiunea din vară, continuă pe 27 iunie 2023 cu proba obligatorie a profilului – Istorie pentru elevii care studiază profilul uman și Matematică pentru elevii care studiază profilul real.

A treia probă de la examenul de Bacalaureat 2023 este cea la alegere, care diferă în funcție de profilul pe care-l studiază elevii și de preferințele lor. Examenul are loc pe 28 iunie 2023.

Cine poate alege Filosofie la Bac 2023

Pentru proba la alegere, elevii au de ales din următoarele 11 materii:

•            Anatomie și fiziologie umană;

•            Biologie vegetală și animală;

•            Chimie;

•            Economie;

•            Fizică;

•            Geografie;

•            Informatică;

•            Logică, argumentare și comunicare;

•            Psihologie;

•            Sociologie;

•            Filosofie;

Elevii care au urmat cursurile într-un liceu cu profil real, specializările matematică-informatică și științe ale naturii au de ales dintre următoarele discipline: anatomie și fiziologie umană, biologie vegetală și animală, chimie, fizică sau informatică.

Elevii de la profilul uman, specializările filologie și științe sociale pot să aleagă să dea proba la: geografie, logică, argumentare și comunicare, economie, psihologie, sociologie sau filosofie.

Programa la Filosofie pentru Bac 2023

Potrivit Ministerului Educației, programa de examen la Filosofie este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare pentru învățământul liceal. Variantele de subiecte pentru examenul național de bacalaureat evaluează competențele și conținuturile din prezenta programă, iar baremele de evaluare și de notare prevăd acordarea punctajelor pentru orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor.

Așadar, absolvenții clasei a XII-a care aleg să dea Bacalaureatul 2023 la Filosofie, trebuie să studieze capitolele legate de Om, Morală, Politică și Cunoaștere, după cum urmează:

Omul

·       Problematica naturii umane

·       Sensul vieţii

Morala

•        Teorii morale

•        Probleme de etică aplicată

Politica

•        Libertate şi responsabilitate social-politică

•        Egalitate şi dreptate

•        Teorii politice moderne și contemporane

Cunoaşterea

•        Forme de cunoaştere şi tipuri de adevăr

•        Adevăr şi eroare

Modele de subiecte la Bac 2023 la Filosofie

Examenul de Bacalaureat la Filosofie este structurat pe trei subiecte, fiecare în parte fiind notat cu 30 de puncte.

La primul subiect, candidații vor primi 10 întrebări grilă, având variante de răspuns. Absolvenții trebuie să aleagă doar o singură variantă, și chiar dacă întrebările pot părea simple, este important să citească cu mare atenție enunțurile.

La al doilea subiect, absolvenții vor primi trei cerințe. Prima cerință se notează cu 16 puncte, fiind mai complexă, iar celelalte două, cu răspunsuri mai simple, au câte 8 puncte fiecare.

La ultimul subiect, elevii vor primi un text filosofic, pe baza căruia trebuie să răspundă la mai multe cerințe formulate de cadrele didactice care au realizat subiectele.

Descarcă aici subiectele de la simulare la Bac 2023 

Descarcă modelul de subiecte la Filosofie pentru Bac 2023

Fiind mai complicat, iată un model pentru examenul de Bacalaureat, la subiectul III:

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Glaucon: Că cei ce practică dreptatea o fac fără voie, din pricina neputinței de a face nedreptăți, am înțelege lesne, dacă ne-am gândi în felul următor: să dăm și dreptului și celui nedrept îngăduința să facă ce vor și apoi să-i urmărim privind încotro îi va duce pofta fiecăruia. Ei bine, îl vom prinde pe omul cel drept în flagrant delict, îndreptându-se spre aceeași țintă ca omul nedrept datorită poftei de a avea mai mult, pe care orice fire o urmărește ca pe un bine – doar legea și forța o conduc spre prețuirea egalității (…). (Platon, Republica)

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Identificați teza filosofică la care face referire textul dat.

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii dreptate și lege, utilizând termenii menționați în sens filosofic.

3.Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat.

B. Având în vedere teza lui Aristotel, potrivit căreia omul este, prin natura sa, o ființă socială:

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunț.

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care cunoașterea, de către un adolescent, a unor perspective/teorii filosofice cu privire la natura umană, poate contribui la dezvoltarea atitudinii critice a acestuia față de valoarea și certitudinea cunoștințelor sale despre om.

Ce s-a dat la Bacalaureat la Filosofie în anii trecuți

La examenul de Bacalaureat la Filosofie, primul subiect este întotdeauna grilă. Absolvenții trebuie să aleagă un singur răspuns. Iată ce a picat la Subiectul II și III la Bac Filosofie în anii 2020, 2021 și 2020.

Examen Bacalaureat Filosofie 2020:

Descarcă aici subiectele de la FIlosofie de la Bac 2020

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Etica aplicată

b. Etica hedonistă

c. Etica deontologică

d. Etica eudaimonistă

1. Este concepția susținută de Imm. Kant.

2. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este determinată de evitarea durerii și prezența plăcerii.

3. Abordează probleme controversate, care au un caracter moral explicit.

4. Derivă principii morale din analiza faptelor întâmplătoare.

5. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este determinată de o activitate rațional-spirituală.

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei conform căreia

discriminarea pozitivă este cea mai bună cale pentru a obține oportunități egale. 8 puncte

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța libertății de exprimare a opiniilor, într-o societate democratică.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Deoarece egalitatea și neegalitatea completă sunt nedrepte între indivizi care nu sunt egali ori neegali decât într-o singură privință, toate constituțiile în care egalitatea și neegalitatea sunt întemeiate pe baze de felul acesta sunt în mod necesar corupte. (Aristotel, Politica)

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați teza filosofică la care face referire textul dat.

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii dreptate procedurală și egalitate de șanse, utilizând termenii menționați în sens filosofic.

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat.

B. Știind că, în concepția lui L. Blaga, omul este capturat de un destin creator într-un sens cu adevărat minunat:

1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentate în enunț.

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care omul depășește orizontul existenței întru

imediat și pentru securitate.

Examen Bacalaureat Filosofie 2021

Descarcă aici subiectele de la FIlosofie de la Bac 2021

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Etica eudaimonistă

b. Datoria

c. Principiul Celei Mai Mari Fericiri

d. Etica relațiilor de afaceri

1. Este fundamentul moralei, în utilitarism.

2. Constituie o problemă de etică aplicată.

3. Consideră că cel mai mare bine pentru om constă în activitatea practică guvernată de preceptele morale ale rațiunii.

4. Identifică fericirea cu respectarea unor valori religioase revelate.

5. Exprimă respectul necondiționat pentru legea morală rațională, în etica deontologică.

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia plăcerea este binele suprem pentru om.

C. Construiți un exemplu de acțiune considerată morală, din perspectiva eticii deontologice.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Glaucon: Că cei ce practică dreptatea o fac fără voie, din pricina neputinței de a face nedreptăți, am înțelege lesne, dacă ne-am gândi în felul următor: să dăm și dreptului și celui nedrept îngăduința să facă ce vor și apoi să-i urmărim privind încotro îi va duce pofta fiecăruia. Ei bine, îl vom prinde pe omul cel drept în flagrant delict, îndreptându-se spre aceeași țintă ca omul nedrept datorită poftei de a avea mai mult, pe care orice fire o urmărește ca pe un bine – doar legea și forța o conduc spre prețuirea egalității (…). (Platon, Republica)

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Identificați teza filosofică la care face referire textul dat.

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii dreptate și lege, utilizând termenii menționați în sens filosofic.

3.Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat.

Examen Bacalaureat Filosofie 2022

Descarcă aici subiectele de la Filosofie de la Bac 2022

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Etică utilitaristă

b. Etică aplicată

c. Etică deontologică

d. Etică eudaimonistă

1. Îl are ca principal reprezentant pe I.Kant.

2. Consideră că fericirea poate fi atinsă printr-o viață rațională conformă cu virtutea.

3. Presupune un demers inductiv care încearcă derivarea unor principii morale pornind de la acțiuni individuale.

4. Consideră că în stabilirea moralității unei acțiuni este relevant instinctul de autoconservare.

5. Este considerată o teorie guvernată de Principiul CELEI MAI MARI FERICIRI.

B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva ideii potrivit căreia omul este un creator de sens. 8 puncte

8. Dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și de religie reprezintă un drept negativ deoarece, pentru a beneficia de el:

a. acțiunea statului trebuie să fie coercitivă

b. statul trebuie să își subordoneze cetățeanul

c. acțiunea statului trebuie să fie cât mai mică

d. acțiunea statului trebuie să fie cât mai mare

C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanţa meritului în construirea unei

societăți drepte.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Concepția despre dreptate pe care vreau să o dezvolt poate fi enunțată sub forma următoarelor două principii: mai întâi, fiecare persoană participantă la o practică sau afectată de ea are un drept egal la cea mai largă libertate compatibilă cu o libertate similară a celorlalți; în al doilea rând, inegalitățile sunt arbitrare, în afara cazului în care ne putem aștepta în mod responsabil ca ele să conducă la avantajele tuturor, iar pozițiile sociale și funcțiile cărora le sunt atașate, sau în urma cărora pot fi dobândite, sunt deschise tuturor. Aceste principii exprimă dreptatea ca un complex de trei idei: libertate, egalitate și recompensă pentru serviciile ce contribuie la binele public. (J. Rawls, Dreptatea ca echitate)

A. Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale dreptății.

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii libertate și recompensă, utilizând termenii menționați în sens filosofic.

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat.

B. Problema naturii umane a reprezentat un element central al multor teorii filosofice.

1. Menționați cele trei atribute ale sufletului, așa cum sunt ele evidențiate de Sf. Augustin.

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, relația existentă între cugetare și desăvârșirea ființei umane.

Calendar Bacalaureat 2023

Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat 2023, Bacul se dă în două sesiuni. În 2023, elevii vor da probele scrise în perioada 26 - 29 iunie 2023, în sesiunea de vară, respectiv 16 - 21 august 2023, în sesiunea de toamnă.

Conform calendarului Examenului de Bacalaureat 2023, înscrierea candidaţilor la prima sesiune are loc în perioada 29 mai - 2 iunie.

În perioada 12 - 21 iunie 2023 va avea loc evaluarea competențelor, iar probele scrise se vor desfășura între 26 și 29 iunie. Primele rezultatele se vor afișa pe 3 iulie și, tot în aceeași zi, candidații care nu sunt mulțumiți de notele obținute pot depune contestații. Rezultatele finale la Bacalaureat 2023 se vor afișa pe 7 iulie 2023.

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea iunie - iulie

► 29 mai – 2 iunie 2023: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

► 2 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

► 12 – 14 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

► 14 – 15 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

► 14 – 16 iunie 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

►19 – 21 iunie 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

► 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

► 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

► 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă;

► 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

► 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00;

► 4 – 6 iulie 2023: Rezolvarea contestațiilor;

► 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale;

Calendar Bacalaureat 2023, sesiunea de toamnă

► 17 – 24 iulie 2023: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

► 7 – 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

► 8 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

► 9 august 2023: Evaluarea competențelor digitale – proba D;

► 10 – 11 august 2023: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C;

► 16 august 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă;

► 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă;

► 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării proba E.d) – proba scrisă;

► 21 august 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

► 25 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00);

► 26 – 28 august 2023: Rezolvarea contestațiilor;

► 29 august 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Citește și...
Ce pică la Logică la Bac 2023. Programa la Logică de la Bacalaureat 2023
Ce pică la Logică la Bac 2023. Programa la Logică de la Bacalaureat 2023

Elevii claselor a XII-a care studiază la profilul uman pot alege să dea examenul scris la Logică, argumentare și comunicare în cadrul probei la alegere de la examenul de Bacalaureat.  

Ce pică la Geografie la Bac 2023. Programa la Geografie de la Bacalaureat 2023
Ce pică la Geografie la Bac 2023. Programa la Geografie de la Bacalaureat 2023

Elevii claselor a XII-a care studiază la profilul uman au putut alege să susțină în 2023 examenul scris la Geografie, în cadrul probei la alegere a examenului de Bacalaureat.  

Bacalaureat 2023. Comunicat surprinzător al Ministerului Educației. În plină grevă generală, examenul va fi respectat
Bacalaureat 2023. Comunicat surprinzător al Ministerului Educației. În plină grevă generală, examenul va fi respectat

Cu profesorii de 5 zile în grevă generală și cu școlile închise, ministerul Educației a anunțat că va fi respectat calendarul examenului de bacalaureat.  

Recomandări
Regele Charles al III-lea, discurs în limba română: Întotdeauna m-am simțit acasă în România, „ţară de glorii, ţară de dor”
Regele Charles al III-lea, discurs în limba română: Întotdeauna m-am simțit acasă în România, „ţară de glorii, ţară de dor”

Regele Charles al III-lea a ajuns, vineri, în România. Chiar dacă vizita sa este una privată, în semn de curtoazie suveranul s-a întâlnit cu președintele României, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni 

„Vom elibera întreaga Rusie”. Partizanii anti-Putin anunță că vor lansa un nou atac pe teritoriul rus
„Vom elibera întreaga Rusie”. Partizanii anti-Putin anunță că vor lansa un nou atac pe teritoriul rus

Un grup de luptători ruși anti-Putin a anunțat că va lansa în curând un nou atac pe teritoriul Rusiei, pentru a elibera țara.

Șapte ani de la tragedia SMURD de la Haragâș. Eroii au fost comemorați de rude și colegi.
Șapte ani de la tragedia SMURD de la Haragâș. Eroii au fost comemorați de rude și colegi. "Sunt în sufletele noastre"

Au trecut șapte ani de la accidentul aviatic SMURD în care un echipaj de salvare aeriană de la Iași a murit în timpul unei misiuni în Republica Moldova.