GHIDUL ALEGATORULUI 2012. Cum se aplica stampila si se indoaie buletinul. Cand se suspenda votarea

Ultima actualizare: 06-11-2012 16:19
Alegeri locale

Pe 10 iunie 2012 au loc alegerile locale pentru consilierii locali si judeteni, primarii si presedintii consiliilor judetene. In Bucuresti au loc alegeri pentru consiliile locale, CGMB, primarii de sectoare si primarul general.

Care sunt etapele votarii?

a) Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor de vot.

b) Fiecare alegator prezinta actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care dupa verificarea inscrierii in lista electorala ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea „VOTAT”.

c) Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise si aplica stampila cu mentiunea „VOTAT” inauntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.

d) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele de vot astfel incat pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara si le introduc in urna, avand grija sa nu se deschida.

e) Stampila cu mentiunea „VOTAT” se restituie presedintelui, care o aplica pe actul de identitate al alegatorului, mentionand si data scrutinului. In cazul in care alegatorul voteaza in baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea „VOTAT” si data scrutinului.

ATENTIE!

-►  In cazul in care buletinul de vot se deschide astfel incat secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facandu-se mentiune despre acest incident in procesul verbal al operatiunilor de votare.

-► Indoirea gresita a buletinului de vot NU ATRAGE NULITATEA VOTULUI, DACA SECRETUL VOTULUI ESTE ASIGURAT.

Cine are acces in cabina de vot?

PREZENTA ORICAREI PERSOANE iN CABINELE DE VOT, IN AFARA CELEI CARE VOTEAZA, ESTE INTERZISA.

-► Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Insotitorul nu poate fi ales din randul persoanelor care candideaza in circumscriptia in a carei raza teritoriala se afla sectia de votare respectiva

-►  Presedintele sectiei de votare poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?

-►  Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "VOTAT" si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea.

-► Votarea se face numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la sectia respectiva. Lista se semneaza de presedinte si se stampileaza, iar persoanele cuprinse in aceste extrase trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.

-► Persoanele retinute sau detinute in baza unui mandat de arestare preventiva, in masura in care se solicita aceasta  modalitate de vot.

ATENTIE: In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala.

Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare. Pot vota numai persoanele care domiciliaza in raza teritoriala a sectiei de votare respective si numai daca se asigura secretul votului.

Ce buletine de vot sunt declarate nule?

-► Buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare
-► Buletinele de alt model decat cel legal aprobat
-► Buletinele pe care nu a fost aplicata stampila „VOTAT”
-► Buletinele pe care este aplicata stampila „VOTAT” pe mai multe patrulatere

BULETINELE DE VOT NULE NU INTRA IN CALCULUL VOTURILOR VALABIL EXPRIMATE.

Exceptii: In situatia in care stampila „VOTAT” a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta.

Se poate contesta identitatea unui alegator?
Da, se poate contesta identitatea persoanei care se prezinta la vot de catre candidati si alegatori. In asemenea cazuri, identitatea celui in cauza se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace. In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il opreste de la vot pe alegatorul contestat, consemneaza faptul intr-un proces verbal si sesizeaza autoritatile
politienesti.

Cand poate fi suspendata votarea ?

-► Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depasi o ora si este anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.

-► In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral raman sub paza permanenta, iar membrii biroului nu pot parasi sala de votare in acelasi timp.

-► Persoanele care au dreptul sa asiste la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare pe timpul suspendarii operatiunilor.

Cum se atribuie mandatul ?

Primarii si presedintii consiliului judetean se aleg din primul tur de scrutin. Este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

In caz de balotaj se organizeaza un nou tur de scrutin la doua saptamani de la primul tur (24 iunie 2012) la care vor participa doar candidatii care se afla in aceasta situatie.

ATENTIE: In cazul in care situatia de balotaj intervine intre 2 candidati la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre acestia decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat.

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO