Bacalaureat 2021. Subiectele și baremele de la proba la alegere a profilului, publicate de Ministerul Educației

Ultima actualizare: 30-06-2021 15:29
Subiecte BAC 2021
StirilePROTV

Bacalaureat 2021. Examenul naţional de Bacalaureat 2021 a continuat miercuri cu proba la alegere a profilului.

 

Subiectele și baremele pentru toate materiile pot fi consultate aici

 

BAC 2021. Subiectele pentru proba la alegere

 

Acestea sunt subiectele la Informatică:

Acestea sunt subiectele la Biologie:

Acestea sunt subiectele la Geografie:

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare. În Capitală vor susţine probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidaţi.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), afişarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Vedeți aici ce subiecte au avut de rezolvat absolvenții pentru proba la Limba și literatura română.

Cum se desfășoară examenul de Bacalaureat

 

Probele încep la ora 9.00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8.30.

În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire şi protecţie: fiecare centru de examen va dispune de de asistenţă medicală, echipamente şi materiale de protecţie (dezinfectanţi, măşti etc.); intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat; în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri; în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă; fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare; sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini; în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie; colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate şi semnalizate. În acelaşi timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Ce au de rezolvat elevii. Precizările ministrului Educației

 

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu afirmă că programa şi subiectele au fost adaptate situaţiei create în sistemul de educaţie de anul de pandemie.

Vedeți aici ce subiecte au avut luni de rezolvat absolvenții la Limba și literatura română.

„Avem o flexibilizare în sensul adaptării programei de examen la specificul acestui an şcolar. În fiecare dimineaţă dinaintea examenului vor fi extrase, apoi verificate şi reverificate subiectele, apoi baremul de corectură, pentru a face tot posibilul în vederea unei promovări cât mai ridicate, fără să coborâm, subliniez, fără să coborâm gradul de dificultate a subiectelor, dar insistând pe formularea clară a acestor subiecte care să fie adecvate pregătirii elevilor pentru examen. Nu accept sub nicio formă formulări de tip capcană care nu sunt conforme gradului de dificultate mediu, care este un grad de dificultate impus pentru orice examen naţional. Nu este un examen în care să probăm cât de multe capcane întindem elevilor. Nu este corect ca elevii să fie responsabili de toate neajunsurile ultimei perioade, alături de neajunsurile cronice ale sistemului de învăţământ. Pentru aceste lucruri suntem responsabili în primul rând noi, cei din educaţie, profesorii în ultimă instanţă, dar nicidecum elevii, nu doresc să se descarce aceste neajunsuri pe elevii care susţin examenul de bacalaureat”, a afirmat Cîmpeanu.

El a făcut apel la elevi să nu încerce să fraudeze examenul, amintind că cei eliminaţi pentru fraudă nu vor putea echivala în sesiunile viitoare probele deja date şi nici nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului.

Calendar complet BAC 2021

 

Calendarul complet al sesiunii iunie - iulie este următorul:

► 31 mai - 4 iunie 2021 - înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

► 4 iunie 2021 - încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

► 14 - 16 iunie 2021 - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

► 16 - 17 iunie 2021 - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

► 18 - 23 iunie 2021 - evaluarea competenţelor digitale - proba D

► 23 - 25 iunie 2021 - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C

► 28 iunie 2021 - Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă

► 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

► 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă

► 1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

► 5 iulie 2021 - afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12:00 - 18:00

► 6 - 9 iulie 2021 - rezolvarea contestaţiilor

► 9 iulie 2021 - afişarea rezultatelor finale.

Cum se promovează examenul

 

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

►recunoaşterea/echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

►susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

►obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Citeste și...
Parteneri
VIDEO PROTVPLUS.RO