Proiect. Închisoare de la 1 la 6 ani pentru neplata CAS şi a unor impozite de către angajatori


Ultimul update: Vineri 26 Ianuarie 2018 17:50
Data publicarii: Sambata 09 Decembrie 2017 07:54
Categorie: Stiri actuale
Taxe

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect prin care nereţinerea şi neîncasarea, reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata unui număr de 32 de contribuţii, taxe şi impozite va fi sancţionată cu închisoare de la 1 la 6 ani.

 

"Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani nereţinerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. Neplata cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi contribuţiilor prevăzute în anexă constituie infracţiune şi atunci când neplata este consecinţa utilizării acestor sume în alte scopuri”, se precizează proiectul de act normativ.

Un număr de 32 de impozite şi contribuţii datorate bugetului vor intra sub incidenţa actului normativ, printre care se află impozitul pe venitul din salarii şi asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din pensii, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, impozitul pe veniturile din arendă, impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi şi dividende, impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Potrivit notei de fundamentare care însoţeşte documentul, ordonanţa are în vedere creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale obligatorii datorate atât de către aceştia, cât şi de către angajaţi.

Actul normativ vine în contextul aprobării Ordonanţei de urgenţă 79/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care transferă în totalitate la angajat sarcina fiscală a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, angajatorul urmând ca, în continuare, să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate.

De la 1 ianuarie 2018, contribuţiile sociale trec de la angajator la angajat iar impozitul pe venit scade de la 16% la 10%.

Nivelul contribuţiilor plătite pentru salariul brut urmează să scadă cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, însă din totalul de 22,75% contribuţii datorate de angajator, 20 de puncte se transferă către salariat. Astfel, din salariul brut, 35% vor fi contribuţii reţinute de angajator în numele salariatului, iar contribuţiile rămase în sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (după transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% şi vor acoperi riscurile de şomaj, accidente de muncă, concediu medical, creanţe salariale.

Lista obligaţiilor fiscale care trebuie reţinute şi plătite de angajatori:

- Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
- Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
- Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor
- Impozitul pe veniturile din arendă
- Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
- Impozit pe veniturile sub formă de dividende
- Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
- Impozitul pe veniturile din pensii
- Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
- Impozitul pe veniturile din alte surse
- Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal
- Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal
- Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică sau orice altă entitate - asociere fără personalitate juridică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016, conform contractului de asociere, determinate potrivit prevederilor titlului II
- Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor
- Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor
- Impozitul pe veniturile din dobânzi obţinute de un nerezident, primite de la un rezident
- Impozitul pe veniturile din dobânzi obţinute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
- Impozitul pe veniturile din redevenţe obţinute de un nerezident, primite de la un rezident
- Impozitul pe veniturile din redevenţe obţinute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
- Impozitul pe veniturile din comisioane obţinute de un nerezident, primite de la un rezident
- Impozitul pe veniturile din comisioane obţinute de un nerezident, primite de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat
- Impozitul pe venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România obţinute de un nerezident, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităţi sau de către alte persoane
- Impozitul pe venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, obţinute de un nerezident, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România
- Impozitul pe venituri reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice străine care acţionează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
- Impozitul pe venituri din servicii prestate în România obţinute de un nerezident, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport
- Impozitul pe venituri din profesii independente desfăşurate în România, obţinute de un nerezident - medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor şi alte profesii similare - în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depăşesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat
- Impozitul pe venituri din premii acordate la concursuri organizate în România, obţinute de un nerezident
- Impozitul pe veniturile din dividende obţinute de un nerezident, primite de la un rezident
- Impozitul pe venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie
- Impozitul pe venituri obţinute de un nerezident,la jocurile de noroc practicate în România, pentru toate câştigurile primite de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, exclusiv jocurile de noroc prevăzute la art. 110 alin. (7) din Codul fiscal
- Impozitul pe veniturile realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române
- Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.

 

Sursa: Agerpres

VIDEO PROTVPLUS.RO