Petiție adresată premierului Ciolacu. Guvernul vrea să desființeze prin OUG zeci de teatre din toată țara

teatru
Shutterstock

Oamenii din cultură au înaintat primului ministru un memoriu prin care atrage atenția că Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale va duce la desființarea a zeci de teatre din toată țara.

 

O petiție intitulată ”Opriți distrugerea culturii!” a adunat în 24 de ore aproape 3.200 de semnături de susținere, un demers menit să determine Guvernul la regândirea unor dispoziții din Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal bugetare.

Potrivit unui memoriu semnat de 50 de manageri ai instituțiilor de cultură din România, aprobarea în forma actuală a OUG va duce la desființarea a zeci de teatre din toată țara.

”Petiție pentru modificarea sau eliminarea anumitor dispoziții din proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative apărută sub formă de proiect la 2.08.2023.

Pentru a trage un semnal de alarmă solicităm tuturor artiștilor din sectorul cultural să își exprime îngrijorarea și dezacordul cu măsurile din proiectul de Ordonanță de Urgență a căror implementare ar duce la colapsarea sectorului cultural îndeosebi al celui din orașele mici și mijlocii”, se arată în textul petiției inițiate de Vladimir Anton, director artistic al Teatrului Municipal Miercurea Ciuc.

Citește și
teatru dambovita bucuresti
Teatru pe râul Dâmbovița, în centrul Bucureștiului. Bucuria adusă de un festival unic: ”Este prima dată când văd atâta artă”
VIDEO. Momentul în care Diana Șoșoacă e dată afară din plenul PE. „Am dreptul să vorbesc. Am fost votată de români

Petiția poate fi consultată și semnată AICI.

Memoriul adresat premierului Ciolacu a fost semnat de 50 de manageri de instituții de cultură

”Următorul Memoriu a fost semnat de 50 de manageri din instituții de cultură din România și adresat Cabinetului Primului Ministru al României în data de 4 august 2023”, precizează autorul.

Prezentăm în formă integrală memoriul adresat Guvernului, prin care se dorește împiedicarea desființări a zeci de teatre din toată țara.

M E M O R I U 

Pentru modificarea sau eliminarea anumitor dispoziții din proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative apărută sub formă de proiect la 2.08.2023.

Vă supunem atenției observațiile semnatarilor, manageri de instituții publice de spectacole și concerte, și ale Uniunii Teatrale din România - UNITER, care doresc să își exprime astfel îngrijorarea față de modul în care instituțiile de cultură vor putea sau nu să își mai desfășoare activitatea din toamna anului 2023, luând în considerare anumite măsuri prevăzute în proiectul de ordonanță de urgență în discuție, care ar avea un impact dezastruos asupra sectorului cultural. 

Din motivele pe care le expunem în continuare, și având în vedere dreptul garantat constituțional la cultură, solicităm eliminarea aplicării dispozițiilor din proiectul de ordonanță de urgență care sunt menționate la pct. 2–4 de mai jos pentru instituțiile publice de cultură 

 

1.

Cu titlu prealabil, subliniem că, în ceea ce privește instituțiile publice de cultură aflate în subordinea autorităților administrației publice locale – care reprezintă majoritatea instituțiilor de acest fel din România – unele soluții normative propuse încalcă flagrant următoarele dispoziții ale Cartei europene a autonomiei locale din 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997: 

 

„Art. 6 Concordanța structurilor și mijloacelor administrative cu sarcinile autorităților administrației publice locale

 

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor generale prevăzute de lege, autoritățile administrației publice locale trebuie să poată stabili, ele însele, structurile lor administrative interne, în vederea adaptării acestora la nevoile lor specifice și asigurării unei gestiuni eficiente.

 

2. Statutul personalului autorităților administrației publice locale trebuie să permită o recrutare de calitate, fondata pe principii de merit și de competența; vor fi prevăzute, în acest scop, condiții adecvate privind pregătirea, remunerarea și afirmarea profesionala. 

Art. 9 din Cartă –  Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale

1. În cadrul politicii economice naționale, autoritățile administrației publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor lor.

2. Resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să fie proportionale cu competentele prevăzute de Constitutie sau de lege.” 

Din cele de mai sus rezultă că la nivel central nu se poate dispune cu privire la structurile organizatorice ale instituțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale, angajament asumat de România prin ratificarea Cartei mai sus menționate.   

2. 

“Art.VI (1) Numărul de posturi vacante, neocupate, fără personal încadrat, din statele de funcții aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se anulează;” 

Instituțiile de cultură având o activitate specifică, iar personalul din subordine fiind dificil de angajat și necesitând studii specifice și experiență într-un domeniu atipic, aceste instituții depinzând constant de un buget aprobat anual, solicităm ca această prevedere să nu se aplice instituțiilor publice de cultură. Menționăm și că activitatea din cadrul compartimentelor tehnice presupune respectarea unor cerințe de personal, fără de care exploatarea la scenă a spectacolelor nu poate fi asigurată în condiții de siguranță pentru angajați și spectatori.

Pierderea unor funcții esențiale care sunt vacante la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de urgență – când acum instituțiile de cultură se află tocmai în vacanța dintre stagiuni – poate să ducă la imposibilitatea desfășurării activității numeroaselor instituții de cultură la nivel național. 

 

3. 

“Art. XX (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice; b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;

(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

(3) Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:

a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;

b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;” 

Menționăm că majoritatea teatrelor de copii și tineret la nivel național au sub 50 de angajați și au o activitate, așa cum descrie Ordonanța la punctul b), similară cu teatrele dramatice din oraș aparținând de multe ori de același finanțator.

În aceeași situație dificilă se află și teatrele care aparțin de același finanțator dar își desfășoară activitatea în altă limbă cum ar fi teatrele dramatice și cele în limbi ale minorităților naționale. Pierderea statutului juridic al tuturor acestor teatre înseamnă concret desființarea unei treimi din instituțiile de cultură la nivel național. 

 

4. 

“Începând cu exercițiul bugetar al anului 2024, la elaborarea și aprobarea bugetelor locale, cheltuielile efectuate de autoritățile publice locale aferente capitolului bugetar 67: Cultură, Recreere, Religie și Sport nu pot depăși 7,5% din veniturile proprii realizate în exercițiul bugetar precedent;”

Conform datelor din țară, reducerea sub 7,5% a capitolului bugetar 67, înseamnă concret reducerea bugetului majorității teatrelor din provincie cu 50%. Doar ponderea salariilor din bugetul unui teatru e în medie de 80%. Înjumătățirea efectivă a bugetului înseamnă faliment. 

„Art. 33 – Accesul la cultură

(1) Accesul la cultura este garantat, in conditiile legii.

(2) Libertatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale nu poate fi ingradita.

(3) Statul trebuie sa asigure pastrarea identitatii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitatii contemporane, promovarea valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume.” 

Solicităm imperios respectarea articolului 33 din Constituția României și acordarea poporului român accesul la Cultură!

Prin măsurile relatate mai sus care ar duce la desființarea sau falimentarea a numeroase Instituții de Cultură se încalcă un drept fundamental garantat de Constituție!

În plus, avem îndoieli că soluția normativă propusă va îndeplini scopul acesteia, comunicat în spațiul public, anume acela de a se obstrucționa realizarea de serbări, evenimente culturale de masă, bugetofage, de către autoritățile administrației publice locale.

Este mult mai mare pericolul ca acele serbări să fie păstrate, iar pentru a se încadra în procentul impus, autoritățile publice locale să reducă cheltuielile cu funcționarea instituțiilor publice de cultură, cu consecință directă asupra caracterului de continuitate a ofertei culturale și a cantității și calității proiectelor acestor instituții, mergând până la pericolul desființării lor din motive financiare”. 

 

 

Articol recomandat de sport.ro
Ungurii au reacționat imediat după ce Corvinul a scos-o pe Paksi din Europa League
Ungurii au reacționat imediat după ce Corvinul a scos-o pe Paksi din Europa League
Citește și...
Spectacol fascinant pe străzile din Sibiu, în ultima seară a Festivalului Internațional de Teatru
Spectacol fascinant pe străzile din Sibiu, în ultima seară a Festivalului Internațional de Teatru

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu s-a încheiat, duminică noapte, după 10 zile magice. Iar ultima seară a fost una de vis.

Teatru pe râul Dâmbovița, în centrul Bucureștiului. Bucuria adusă de un festival unic: ”Este prima dată când văd atâta artă”
Teatru pe râul Dâmbovița, în centrul Bucureștiului. Bucuria adusă de un festival unic: ”Este prima dată când văd atâta artă”

Teatrul a coborât pe străzile Bucureștiului în acest weekend, iar sâmbătă seară chiar în apa ce străbate orașul.

A început Festivalul Internațional de Teatru de Stradă. Peste 200 de artiști animă bulevardele din centrul Capitalei
A început Festivalul Internațional de Teatru de Stradă. Peste 200 de artiști animă bulevardele din centrul Capitalei

Peste 200 de artiști din Italia, Spania, Țările de Jos și Franța animă piețele și bulevardele din centrul Capitalei, în acest weekend.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă. Publicul a avut parte de noi surprize
Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă. Publicul a avut parte de noi surprize

Iubitorii spectacolelor au mai bifat o zi plină din Festivalul de Teatru de la Sibiu! Artiștii talentați i-au răsfățat din nou pe cei din public - pe străzi, în sălile de teatru, în piețele publice dar și în bisericile orașului.

O nouă seară memorabilă la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Publicul a avut parte de un spectacol cu lumini
O nouă seară memorabilă la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Publicul a avut parte de un spectacol cu lumini

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, ajuns deja la jumătate, continuă să încânte publicul. Seara trecută a fost, din nou, una memorabilă.  

Recomandări
Analiști, după scandalul făcut de Diana Șoșoacă în Parlamentul European: ”Imaginea României, afectată!”
Analiști, după scandalul făcut de Diana Șoșoacă în Parlamentul European: ”Imaginea României, afectată!”

Moment rușinos provocat de Diana Șoșoacă în Parlamentul European. În noua sa calitate, de europarlamentar, a întrerupt ședința pentru alegerea președintelui Comisiei Europene.  

Cel mai intens moment politic al discursului Ursulei von der Leyen din plenul Parlamentului a fost cel legat de Viktor Orban
Cel mai intens moment politic al discursului Ursulei von der Leyen din plenul Parlamentului a fost cel legat de Viktor Orban

A fost un vot cu emoții pentru Ursula von der Leyen, care și-a negociat candidatura cu eurodeputații de câteva luni. Ultimele întâlniri le-a avut chiar înaintea discursului din plen, unde și-a prezentat prioritățile pentru următorul mandat.  

Nu au uitat ce sunt. Românii din Diaspora au pompat în economia României o sumă record în 2023
Nu au uitat ce sunt. Românii din Diaspora au pompat în economia României o sumă record în 2023

Potrivit datelor Băncii Naționale, românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară 6,5 miliarde de euro în 2023, echivalentul a 2 la sută din PIB.