Premierul, după tragedia de la Matei Balș: ”S-a întâmplat astăzi din nou. Așa nu mai merge”

29-01-2021 12:52


Premierul, după tragedia de la Matei Balș: ”S-...
Ședință de Guvern după tragedia de la Matei Ba...

Guvernul s-a reunit vineri într-o şedinţă de Guvern extraordinară. Premierul Florin Cîțu a cerut explicaţii, pentru a afla ce anume a provocat incendiul de la Institutul Matei Balş.

Asta în condiţiile în care, după tragedia de la Spitalul din Piatra Neamţ, s-au anunțat controale severe în toate spitalele.

Șeful Guvernului a afirmat că "metehnele" sistemului de sănătate din România s-au văzut şi în cazul tragediei de la "Matei Balş".

"Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sănătate din România și-au făcut prezența și astăzi, deși au fost alocate resurse importante acestui sector. Doar anul trecut au fost alocate 65 de miliarde de lei, adică 6,1 % din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani au fost alocați investițiilor.

Este momentul pentru toată lumea să începem să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90 %, 95 % din resurse, doar pe salarii și sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce mai multe resurse pentru investiții, pentru a evita astfel de targedii pe viitor.” - a declarat premierul Cîțu.

Pe un ton supărat, șeful Guvernului a mai anunțat că le cere angajaților din administrațiile de stat, altfel...să plece acasă.

”Pe lângă aspectul penal, există o anchetă penală, există o echipă complexă pe care am constituit-o, Corpul de Control de la Ministerul Sănătății, care va prezenta un raport. Avem un raport preliminar, dar aștept concluziile finale. S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi din nou. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație, angajaților din ministerul Sănătății, inspecțiile județene de sănătate, inspecțiile de control ale Ministerului Sănătății le spun ieșiți din birou și făceți-vă treaba. Altfel, plecați cu toții acasă. Este momentul ca, în România, fiecare angajat din sectorul public să își facă treaba pentru care este plătit. Este pretenția pe care o am de la angajații din sectorul public." - a mai declarat Florin Cîțu.

Guvernul va adopta un proiect de hotărâre care să asigure decontarea continuă a serviciilor medicale


Executivul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri, de la ora 13.30, un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la hotărârea Guvernului 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019.

Actul normativ poate fi accesat AICI.

Proiectul de hotărâre prevede, conform notei de fundamentare, prelungirea valabilităţii până la data de 31 martie 2021 a mai multor măsuri, printre care:

„- acordarea şi suportarea din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a serviciilor medicale şi medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiile acestora pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României;

- contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti;

- menţinerea modalităţii de decontare lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I 2021;

- decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

- posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital, precum şi pentru pacienţii diagnosticaţi cu unele boli cronice cu impact major asupra stării de sănătate a pacienţilor;

- decontarea la nivelul realizat a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

- decontarea serviciilor medicale acordate de sanatoriile/secţiile sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrului I 2021”.

De asemenea, potrivit proiectului, „pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României”.

 


VIDEO PROTVPLUS.RO