(P) Miza Regio 2014-2020: O economie nepoluantă


Ultimul update: Luni 13 Mai 2019 15:33
Data publicarii: Luni 13 Mai 2019 10:56
Categorie: Stiri actuale
Miza Regio 2014-2020: O economie nepoluantă

Bazele unor politici în care eficiența energetică sau reducerea poluării să fie unele dintre obiectivele principale s-au pus încă din 2007. În exercițiul bugetar actual, ele sunt extinse, miza fiind o economie cu emisii scăzute de carbon.

Ieșirea României din comunism a scos la iveală orașe gri, reci, în care simțeai o atmosferă greoaie, și la propriu, și la figurat. Orașe cu multe clădiri îmbătrânite, iar altele construite în afara oricăror rigori estetice sau de comfort, orașe cu străzi înfundate, întunecoase, fără parcuri iluminate sau cu spații care erau verzi doar în documentele primăriei.

Orașe care arătau ca într-un film sovietic vechi, alb-negru. Și unde, prin contagiune, viața era la fel de sumbră. După aderarea României la UE acest tablou a început să se schimbe, fiind posibilă alocarea unor fonduri suplimentare – cele europene – pentru dezvoltarea zonelor urbane.

Astfel, în exercițiul financiar 2007-2013, prin axa prioritară 1 din Regio a fost posibilă sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de dezvoltare, poli urbani de creștere și centre urbane.

O componentă esențială a acestei axe a fost eficiența energetică, un concept aplicat și mai mult în exercițiul bugetar 2014-2020, prin axa prioritară 3 a regio 2014-2020, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.
Două domenii majore de intervenție au constituit pilonii axei 1 în Regio 2007-2013, respectiv DMI 1.

1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană și DMI 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe. Practic, din 2007, cetățenii au început să se familiarizeze cu ideea de clădiri izolate termic și care, printr-o abordare eficientă energetic, le permit economii substanțiale la încălzire și un trai mult mai comfortabil. Atribut care a fost îndeplinit și prin alte tipuri de proiecte, precum cele care asigură îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor urbane, inclusiv transportul, sau reabilitarea clădirilor aflate în patrimoniul cultural mondial, național sau local din orașe.

Soluții eficiente energetic

De exemplu, Primăria Pecica, județul Arad, a implementat, în exercițiul bugetar 2007-2013, mai multe proiecte de dezvoltare urbană, fiind una dintre beneficiarele DMI 1.1, mai ales din perspectiva diminuării impactului transportului asupra mediului, prin reducerea poluării, a emisiilor de agenți poluanți și a nivelului de zgomot. Astfel, lucrările de reabilitare a infrastructurii urbane, care au inclus lucrări de reabilitare a drumurilor și a trotuarelor, înlăturarea gropilor, au fluidizat circulația autovehiculelor și au contribuit la reducerea prafului, a noxelor, a vibrațiilor și a zgomotului.

De asemenea, autoritățile orașului Pecica au amplasat camere video pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, proiectul respectând principiile dezvoltării durabile și ale eficienței energetice. Sistemul de supraveghere reprezintă o soluție tehnologică modernă, în condițiile în care alimentarea sistemului de supraveghere este realizată cu ajutorul unor panouri solare individuale.

În perioada 2007-2013, au fost implementate 58 de proiecte al căror scop era îmbunătățirea spațiilor publice urbane, precum iluminatul public, utilități, mobilier. Alte 48 de proiecte implementate au avut ca scop îmbunătățirea spațiilor publice urbane precum zonele pietonale, trotuare, scuaruri și pasaje.

Lumină pentru comunitățile urbane

Soluțiile de iluminat eficiente energetic constituie un obiectiv de investiții cu fonduri europene și în actualul exercițiu bugetar. Astfel, una dintre prioritățile de investiții ale axei prioritare 3 din Regio 2014-2020 este sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Iluminatul public are un potențial mare în îmbunătățirea eficienței energetice, însă ritmul de modernizare a acestei infrastructuri este extrem de lent.

Cu toate proiectele implementate în exercițiul anterior, în mediul urban, numai 255 de localități aveau, în 2014, serviciu de iluminat public. Astfel, extinderea și modernizarea infrastructurii de iluminat și de servicii este în continuare o prioritate pentru multe comunități locale urbane.

În axa prioritară 3, prin prioritatea de investiții dedicată sprijinirii eficienței energetice, se pot finanța proiecte prin care sistemele de iluminat public, cu incandescență, sunt înlocuite cu lămpi care au eficiență energetică ridicată și durată mare de viață. Se poate finanța inclusiv reabilitarea instalațiilor electrice (stâlpi, rețele etc.), precum și achiziționarea și instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public.

De asemenea, crearea, extinderea sau reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane poate fi susținută financiar prin axa prioritară 3, precum și utilizarea surselor regenerabile de energie (de pildă, panouri fotovoltaice).

Nu în ultimul rând, se poate finanța realizarea de strategii pentru eficiență energetică (de exemplu, strategiile de reducere a dioxidului de carbon) care au proiecte implementate prin Regio 2014-2020. Beneficiarii acestor tipuri de investiții sunt autoritățile publice locale din mediul urban.

Abordare policentrică

Domeniul major de intervenție 1.1, din Regio 2007-2013, prin intermediul celor trei sub-domenii ale sale (poli de creștere, poli de dezvoltare urbană și centre urbane), a permis implementarea abordării policentrice, în conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare și Orientările Strategice Comunitare pentru perioada de programare 2007-2013.

Structurarea celor trei sub-domenii a contribuit la promovarea rețelei urbane naționale, inclusiv prin legăturile dintre cele mai puternice orașe din punct de vedere economic (poli de creștere) și alte zone urbane (poli de dezvoltare urbană și centre urbane). Abordarea policentrică a acoperit întreg teritoriul naţional, sprijinind dezvoltarea sustenabilă a tuturor regiunilor.

De exemplu, conform datelor din Evaluarea de impact a Axei prioritare1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, DMI 1.1 - Raport de evaluare, versiunea finala, Regiunea Nord-Vest, a avut în exercițiul bugetar 2007-2013, ca principale tipuri de investiții pe axa 1 a Regio, proiectele de infrastructură urbană, servicii urbane și transport urban, reprezentând 56% din totalul investițiilor.

Potrivit analizei calitative, 74,7% din totalul proiectelor pe axa 1 au vizat infrastructurile urbane, 23,5% din proiecte au vizat infrastructurile sociale, în timp ce 1,5% au reprezentat proiectele care promovează dezvoltarea durabilă a afacerilor. Mai exact, 68 de proiecte lansate au inclus, în principal, reabilitarea de străzi urbane și poduri, 64 – amenajarea de spații verzi, iar 63 – echipament pentru creșterea siguranței publice și prevenirea criminalității.

Mobilitate urbană

În perioada actuală de programare, transportul este abordat atât din perspectiva îmbunătățirii mobilității urbane, cât și al limitării creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră.

Astfel, contribuția așteptată la obiectivul menționat – respectiv sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele – va fi asigurată prin scăderea emisiilor de noxe provenite din transport, respectiv oferirea opţiunilor de transport alternativ si descurajarea folosirii autoturismelor personale.

Sunt vizate și realizarea de perdele forestiere, alineamentele de arbori și schimbarea comportamentului legat de transport. Mai exact, se urmărește ajungerea la un număr rezonabil de utilizatori de autoturisme personale în orașul respectiv.

Câteva acțiuni fac parte din această prioritate de investiții. În primul rând, este vorba despre dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video.

Având în vedere că transportul urban electric este o variantă nepoluantă și eficientă, în exercițiul bugetar actual se va sprijini realizarea de trasee separate pentru transportul public și achiziționarea de material rulant conform cu aceste obiective, cum ar fi liniile pentru tramvaie.

Se urmărește, de asemenea, încurajarea utilizării de biciclete prin realizarea de piste dedicate și implementarea de sisteme de e-ticketing.

Clădiri eficiente energetic

Autoritatea de Management pentru Regio a publicat în 10 august 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei prioritare 3, prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale.

În cadrul acesteia, obiectivul îmbunătățirii eficienței energetice în clădirile rezidențiale îl constituie reducerea consumului de energie în locuințe.

Regio are ca principal obiectiv îmbunătățirea clasificării energetice pentru aproximativ 129.000 de gospodării. Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban. În 2007-2013, prin axa prioritară 1, au fost, de asemenea, eligibile activități care vizau anveloparea clădirilor rezidențiale.

În cadrul Regio 2007-2013, 72 de centre urbane au fost implicate în DMI 1.1 din axa prioritară 1, inclusiv sectoarele Bucureștiului, iar principalele intervenții lansate în cadrul măsurii au fost legate de infrastructurile urbane de bază.

Sursa: Pro TV

VIDEO PROTVPLUS.RO